sziddhartha Teozófiai TársulatAz embléma szimbólumainak leírása.
"Tanulnod kell, hogy taníthass, spirituális tudást és erőt kell szerezned, hogy a munka biztos támasza lehess, és a tudatlanság szomorú áldozatai megtanulhassák tőled kínjaik okát és gyógymódját." (K.H.)                "Tanulnod kell, hogy taníthass, spirituális tudást és erőt kell szerezned, hogy a munka biztos támasza lehess, és a tudatlanság szomorú áldozatai megtanulhassák tőled kínjaik okát és gyógymódját." (K.H.)

 

 


SZIDDHÁRTHA TEOZÓFIAI ALOSZTÁLY


H.P.Blavatsky

Sziddhárthát fiatal korában csak az anyagi világ foglalta le, aztán egyszerre kínzó kérdések merültek fel benne, és elindult, hogy megkeresse a válaszokat.

Keresése folyamán elérte a megvilágosodást, amit valamennyien – sok élet múlva – el fogunk érni.

Amikor megtalálta a válaszokat, a tudását átadta azoknak, akik készen álltak erre a tudásra, és így vált az emberiség eddigi legnagyobb tanítójává, Buddhává.

Az elnevezés arra utal, hogy az új alosztály tagjai névadójukhoz hasonló utat szeretnének bejárni.

Az utóbbi időszakban több új tag csatlakozott a társulathoz az alakuló alosztály korábban belépett tagjainak ajánlására. A kis csoport az egymás közt kialakult szimpátiára és a baráti együttműködésre alapozva szeretné a továbbiakban teozófiai munkáját végezni.

Megnyitóbeszéd

Képek a hivatalos megalakulásról

 

Hármas célkitűzés

 A Teozófiai Társulat három célja:

  •  Megalkotni az emberiség egyetemes testvériségének egyik magvát nemzetiségi, vallási, társadalmi osztálybeli, nemi és faji megkülönböztetés nélkül.


  •  Támogatni a vallások, bölcseletek és tudományok összehasonlító tanulmányozását.

  •  Kutatni a természet még fel nem ismert törvényeit és az emberben rejlő erőket.

meditacio


 


A teozófia
szellemi rendszer
és életmód.
Szellemi rendszer,
de nem vallás,
bár a vallások
összehasonlításával
is kutatja a
gyökereket,
amelyek ismerete
választ adhat
az emberiség
nagy kérdéseire:
kik vagyunk,
honnan jövünk,
miért vagyunk itt
és hová megyünk.

A Teozófiai Társulat
nem vallási jellegű
szervezet,
bár tagjai között
éppúgy vannak
vallások követői,
mint egyéni hitüket
szervezett keretek
nélkül gyakorlók.

A teozófus felfogást
a megértés,
a tolerancia és
az igazság őszinte
keresése jellemzi
azért, hogy
tisztábban láthatóvá
váljanak a létezés
nagy titkai. 


100 éves a

Magyar

Teozófiai Társulat

1907-2007 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


InterStat.hu
Üzenet a szerkesztőnek