sziddhartha
                    .: 16. Cikk :.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


InterStat.hu

 

Nagyiday Adrienne cikke:
Próféták, csodák, látnokok, angyalok

 Ránk, emberekre jellemző, hogy várunk, számítunk arra, hogy hétköznapi életünk során csodák történjenek velük. Egy angol matematikus által felállított törvény szerint az emberek legalább havi egy csodára, meg nem magyarázható, fel nem fogható eseményre számítanak hétköznapjaik során. A csoda egy olyan esemény, amelyet nem tartunk lehetségesnek vagy valószínűnek tapasztalataink és ismereteink fényében.
           Sokféle dolgot sorolunk a csoda kategóriájába. Csoda, ha valaki új szívet kap, vagy megmenekül egy repülőgép katasztrófából, és ezzel további életlehetőséghez jut. Kész csodának mondjuk, ha lenyűgöz és megragad bennünket egy monumentális építmény, pl. egy sziklatemplom vagy piramis, és vannak csodás gyógyulást hozó természeti helyek és csodát tevő személyek, akiknek puszta közelléte megmagyarázhatatlan gyógyulásokat idéz elő.
           Ugyanakkor az emberben benne rejlik a csodatevővé válás képessége. Coelho-val szólva: "Legalább minden újabb napot csodaként kellene megélni. Hiszen valójában minden nap csoda, ha belegondolunk, mennyi minden történhet velünk törékeny kis életünkben." Csak ki kell nyitnunk a szemünket, és törekednünk kell felfedezni azt. Ehhez magasabbra kell lépjünk, a lélek szintjére.
           Ha csodáról beszélünk, akkor az szükségképpen elválaszthatatlan Jézus Krisztus személyétől. A Bibliában található legtöbb csodaleírás az Ő nevéhez fűződik. Nemcsak, hogy az ő nevéhez fűződik, de ha mindaz igaz, amit az őskeresztény tanítás és az egyház a legkorábbi időktől napjainkig állít, akkor Jézus Krisztus maga a csoda. Emberré lett Isten...
           Ránk, emberekre szintén jellemző, hogy várjuk a jóslatokat jelen életünkre és jövendőnkre vonatkozóan. Tudni szeretnénk, hogy mi lesz a Földdel holnap, tíz-száz-ezer-tízezer év múlva, és hogyan értelmezzük azokat a jelenségeket, amiket tapasztalunk magunk körül. Tudni akarjuk, hogy valóban lesz-e 2012-ben világvége? Tudni szeretnénk, hogy merre haladunk, mi lesz velünk hátralevő törékeny kis földi életünk során.
           Vannak, akik jóst, látnokot keresnek meg kérdéseikkel, aki valamilyen szintig képes a jövő előrelátására. De az Akasha krónikában sem minden tisztánlátó képes helyesen olvasni. Létezik olyan, mint jövőbelátási képesség, de a jövőben való olvasás az egyik legnehezebb feladat, hiszen a jövőt mindannyian - bármelyik pillanatban magunk is befolyásoljuk. A tisztánlátó szemüvegének pedig valóban szennyeződéstől mentesnek kell lennie.
           A próféta szót többen "látnok", mások "hírnök", "isteni jóslatokat közlő" jelentésben használják. A ma embere tudni szeretné, hogy kit is takar ez a Bibliában olyan sokszor említett kifejezés? Elsősorban olyan embert értettek rajta, aki magas szellemi képességek birtokában legfelsőbb ihletésből beszélt. A próféták voltak, akik figyelmeztették, intették a népet, ha az emberek eltértek az isteni törvényektől. A próféták mindenkor az emberek tisztább erkölcsi és vallási tudatának fejlesztésén munkálkodtak. A próféta valójában olyan személy, akinek küldetése van, isteni akaratot vagy tanácsot hirdet jóslataiban. A régi jövendölések egy része a leendő szabadítóhoz vagy Messiáshoz fűződött, ezért az ilyeneket messiási jóslatoknak szoktuk nevezni. Ismerjük, hogy létezett egy régi prófécia, hogy a Messiás, a Dávid király házának sarja Betlehem városában születik majd meg.a napkeleti bölcsek ennek eredtek a nyomába. Tudjuk, hogy megtalálták, és ajándékaikkal üdvözölték a kis Jézust. A hagyomány szerint éjszaka egy angyal figyelmeztette őket, hogy kerülő úton térjenek haza, nehogy baj történjen. És angyalok kórusa zengett a környező mezőkön, dicsőítve a megszületettet. Az angyalok - az emberekkel párhuzamosan létező másik nagy fejlődési rendszer - ugyanannak az egy határtalan és kimeríthetetlen Életnek a szolgálói, ami mindnyájunk igazi lényege.
           Ezekben az ünnep körüli napokban keressük magunkban a legmagasabbat, angyali vagy krisztusi Énünket. Ne kívülről várjuk a megváltást. Ismerjük fel a bennünk levő csodát. Hogy mindnyájunkban megszülethessen a kis Jézus. Ne csak Betlehemben.

Nagyiday Adrienne

Magyar Teozófiai Társulat


 

Üzenet a szerkesztőnek   
Teozófiai Társulat Az embléma szimbólumainak leírása.