sziddhartha
  .: ESEMÉNYEK :.

 

 

 


2018. május 2.
Teozófus barátságok
2018. május 2-án az ukrán teozófiai társulat 7. alosztályának vezetője volt a vendégünk. Beszélt arról, hogy egy bizonyos életkor felett sem lehetetlen, sőt lehetséges és szükséges is új dolgokba belevágni, és szívvel, elkötelezettséggel az úton végigmenni, ezzel betölteni felismert életfeladatunkat. Beszélt arról is, hogy komoly erőfeszítéseket tesznek H.P.Blavatsky szülőházának helyreállítására és megőrzésére az utókor számára.


 


2017. augusztus 5.
Alosztályi beszélgetés és kötetlen nyári együttlét

 2017. január 22.

10 éves a Sziddhártha alosztály

2017. január 22-én ünnepelte a Sziddhartha Alosztály megalakulásának 10. évfordulóját. Képes összeállítással visszatekintettünk az elmúlt 10 év eseményeire. Előadások hangzottak el a Mester levelekről, a Gyakorlati teozófiáról és Az élő alosztályról. Az összejövetel végén felvágtuk az alosztályi születésnapra készült tortát, és emlékbejegyzések készültek az együttlétről az "utókornak".


 

2014. július 26-27.
Csattogó-völgyi kirándulás
(Zebegény fölött a hegyekben)

Baráti együttlét, jó hangulat. Beszélgetések, séta, meditáció és egy kőmandala-készítés, majd egy kiváló bográcsos lecsó fért bele a két napba. No és sok-sok nevetés, de egyben komoly beszélgetés is életről-halálról, arról, hogy hogyan éljük meg a teozófiát a mindennapokban.

 

2013. szeptember 14.
Évadnyitó alosztályi tűzgyújtás


"A Nagy Lények, akiknek lába nyomát követjük, több más mellett a legtisztább együttérzést, a kutató elmét, a rettenthetetlen bátorságot és az én hiányát (az énről való lemondást) képviselik. Sok teozófus számára az ő létezésük mutatja, hogy van út előre. Ez a gondolat a lelkesítés csodálatos irányfénye lehet."
 

2013. augusztus 24-25.
Könyveinkkel a Vega fesztiválon


"Az első csarnok neve: Tudatlanság - avidjá. Ez az a csarnok, amelyben napvilágot láttál, amelyben élsz és amelyben majd meghalsz. A második csarnok neve: a Tanulás Csarnoka. Lelked megtalálja e csarnokban az élet virágait, de kígyó tekergődzik minden virág alatt. A harmadik csarnok neve Bölcsesség, amelyen túl akshara határtalan vizei terülnek el, a mindentudás elpusztíthatatlan forrása." (H.P.Blavatsky: A Csend hangja) 

2013. május 5.
TEOZÓFIAI KALEIDOSZKÓP  
A Sziddhartha Alosztály 4. Nyílt napja  

ELŐADÁSOK

Bevezetés a teozófia tanulmányozásába
Előadó: Martinovich Tamás, MTT elnök

"A teozófia az ősi bölcsesség tanítása, amely ráébreszti az emberi tudatot saját természetére és egységes kapcsolatára minden létezővel. Az olyan tanításoknak, amelyek nem vezetnek az önzetlen emberbarátsághoz, a szellemi megkülönböztető-képességhez, a harmonikus és részvét-teli cselekvéshez és a belső szabadsághoz, nem sok közük van a teozófiához.”


 

Az anyaság a teozófiai tanításokban
Előadó: Szabari Noémi

„Létezik egy lény, egy hatalmas Angyal, kinek a világ minden nője az oltalma alatt áll, különösen a legnagyobb megpróbáltatásuk idején, amikor ők az Istentől kapott legfontosabb feladatát gyakorolják, és a valóságban anyává válnak.”


A Mesterek
Előadó: Fazekas József

„A krisztusi beavatott megismerte a halált, az összes emberi szenvedést, és saját isteni erejéből legyőzte azokat, megtanulta az emberi bajokat békévé és örömmé változtatni, képességeit az emberiség szolgálatába állítja, csökkenti az emberiségre nehezedő karmát,  gyorsítja és megkönnyíti az emberiség evolúcióját.” 
Antigravitáció – valóság vagy a fantázia szülötte?

Előadó: Szabari János

„A Húsvét-szigeteken levő hatalmas kőszobrokról vagy moai-król (több közülük olyan magas, mint egy 3 szintes épület) szóló legendák elmondják, hogy a varázslók vagy papok mana-t vagy gondolaterőt használtak, hogy azokat a levegőn keresztül vigyék vagy lebegtessék.” 
A teozófia és a tao

Előadó: Nagyiday Adrienne

„A természet minden alkotórésze legvégső lényegében alapvetően egységes. Ez az egység, akár a szellemi, értelmi vagy fizikai világra alkalmazzuk, a szó legszorosabb értelmében az okkult tudomány alaptörvénye.” (H.P.B. Titkos Tanítás)A tárgyak emlékezete
Előadó: Miskolczi Gábor

„Ezért hát nem mehetünk be egy szobába – legyen éjjel vagy nappal- hogy ne maradjon vissza a portrénk távozásunk után. Nem emelhetjük fel kezünket, nem pislanthatunk vagy borzolhatjuk meg hajunkat anélkül, hogy e mozdulataink ne rögzülnének kitörölhetetlenül az eljövendő korszakokra. Az üveglap az ablakunkon, a tégla amiből a fal épült, az utcakő a járdán mind rögzíti és híven megőrzi a járókelők képét. A levél rezdülését, a bogár mászását, a víz apró fodrozódásait megszámlálhatatlanul sok fényképész rögzíti – kitörölhetetlenül és hiba nélkül. És ez így van mióta e világ létezik... a Természet buzgón lefotóz minden pillanatot. Micsoda fénykép album lehet az Övé!” (The Soul of Things, 36. o.)
 


A kitartó közönség


A Matesz asztala


2012. október 3.
Alosztályi összejövetel témája: "Keresd meg az utat..."  "Az első 'szabály' az Ösvényen, hogy keresd meg az utat, hogy fedezd fel az Ösvényt, amely a tied. Keresd meg a rád illő cipőt, mert nem megfelelő cipővel senki sem tud rendesen járni. Az első 'szabály' egyetlen szóba van rejtve, ez a szó a keress. Amíg nem keresünk, amíg nem értjük meg, hogy a létezés utazásának a zarándokai vagyunk, hogy a zarándokok nem turisták, addig nincs irány, nincs ösvény és nincs út. ... Addig nincsen út, amíg nem lépünk rá. Az út megtalálásához mindennél fontosabb a keresés. Krishnamurti gyakran mondta a következőket, amikor kis csoportokkal beszélgetett: 'Keresés, uraim, önök nem keresnek'.


De akkor mit értünk az alatt a keresés alatt, amelyet valaki csak úgy nevezett, hogy kérdező elme? Hogyan keressünk? És egyáltalán mit keressünk? Érdeklődni – valóban érdeklődni – valami után, az önmagunknak és a világunknak a komoly megértéséről szól. Ez azt jelenti, hogy készek vagyunk eltakarítani minden felesleges mentális és érzelmi terhet, amely által az elme tisztává válik és átlát mindent. Csak is egy ilyen elme, amely mentes minden sértettségtől és előítélettől, amely nincs belegabalyodva szenvedélyeibe, amely mentes minden személyes kedvteléstől és nem tetszéstől, csak egy ilyen elme képes elérni az igaz utat, a saját egyedülálló útját." (Joy Mills)

"Keresd meg az utat. Keresd azzal, hogy befelé visszavonulsz. Keresd az utat azzal, hogy merészen haladsz kifelé. ...
Keresd minden tapasztalat megvizsgálásával, az érzékek használatával, hogy megértsd az egyéniség növekedését és annak értelmét, és azon többi isteni töredék szépségét és ismeretlen természetét, akik veled egy sorban küzdenek és az emberfajt alkotják, amelyhez tartozol." (Világosság az ösvényen) 

2012. szeptember 9.
Hagyományos alosztályi évnyitó tűzgyújtás  
 

2012. augusztus 25-26.
Könyveinkkel a Vega-fesztiválon  
 

2012. április 15.
TEOZÓFIAI KALEIDOSZKÓP  
A Sziddhartha Alosztály 3. Nyílt napja  

ELŐADÁSOK

„Legyetek tökéletesek” – az emberi élet szakaszai és életfeladatai
Előadó: Szabari Melinda

Az úton való előrejutás öt alapelve:
1. Minden, amit keresünk, bennünk rejlik.
2. Teljes nyugalom szükséges ahhoz, hogy a Csend hangja hallhatóvá, a belső fény pedig láthatóvá váljék
3. A nyugalomban öntudatunkat kell bővítenünk.
4. Testeinket tökéletesen meg kell tisztítani.
5. Minden problémára találunk megoldást az Egy Élet felismerésében.

„Ébredj fel az alvásból, emberiség álmodója…!”

 

Az energia természete, keringése és az öngyógyítás a jellemnemesítés tükrében
Előadó: Szeledi Anett

Az anyag technikai okok miatt később kerül fel a honlapra.


 

Tér – idő – relativitás, a teozófia és a modern fizika
Előadó: Szabari János

A Tér az egyetlen örök dolog, amelyet a legkönnyebben elképzelhetünk, elvontságában megváltozhatatlan, és nem befolyásolja, hogy van vagy nincs benne tárgyiasult Világegyetem. Minden értelemben dimenzió nélküli, és önmagában létező. Az Ezoterikus Káté tanítása szerint sem „határtalan üresség”, sem „feltételekhez kötött teltség”, hanem mind a kettő. Volt és mindig lesz. (H.P.B.: Titkos Tanítás I.)

 

Az atlantiszi civilizáció szerepe az emberi fejlődésben
Előadó: Fazekas József

„A gazdaságnak és fényűzésnek mérhetetlen növekedése lassanként aláaknázta a legnagyszerűbb civilizációt, amelyet a világ valaha látott. A tudást megfertőzte a személyes nye¬reségi vágy, és a természeti erők feletti ural¬mat nem a szolgálatra, hanem a zsarnokságra használták fel. Ettől kezdve Atlantisz hanyat¬lott, dacára vívmányai dicsőségének és biro¬dalmi hatalmának…” (A.Besant - C.W.Leadbeater: Az emberiség múltja, jelene és jövője)

 

Gyermeknevelés teozófus szemmel
Előadó: Szabari Noémi

„Mindenki ott jön a világra, ahová tartozik, azaz ott, ahol fejlődésének feltételeit megtalálja.” A jó törvényének tanai kibékítenek környezetünkkel, mert az tanítják, hogy mindenki a fejlődésének lehető legjobban megfelelő körülmények között van és mindent, mi körülötte előfordul és történik, a tanuló háládatosságával kell fogadnia…

„A ti gyermekeitek nem a ti gyermekeitek.
Ők az önmaga után vágyódó Élet fiai és leányai.
Általatok jönnek létre, de nem titőletek,
és bár véletek vannak, nem a tiéitek.
Szeretetet adhattok nékik, de nem a gondolataitokat,
mivelhogy saját gondolataik vannak,
Istápolhatjátok a testüket, de a lelküket nem,
mert az ő lelkük a holnap házában lakozik…” (K. Gibran: A próféta c. művéből) 

Saint-Germain titokzatos tanítása
Előadó: Nagyiday Adrienne

„A természet egésze kíváncsi vizsgálójaként megismertem a nagy egész elvét és végét, láttam töméntelen aranyat folyamának alján, megragadtam anyagát és tetten értem lényegét.” (Comte de Saint Germain)
„Mivel pedig a szimbolikus formula megpróbálja azt jellemezni, ami túl van a tudományos okfejtésen, és nagyon gyakran értelmünket is messze túlszárnyalja, ezért szükségképpen az értelem fölé kell emelkednie...” (H.P.Blavatsky: Titkos Tanítás II.) 

Az istenek békéje – az emberek békéje
Előadó: Kürtös Laborc

Isten egysége minden vallásnak központi tana és az erkölcs egyetlen biztos alapja. „Egy csupán, második nélkül” – mondja a hindu. Az Isten, „ki előtt és fölött nincs másik” – állítja a zoroasztriánus. „Halld meg, ó Izrael, a mi Urunk, Istenünk egyetlen Úr” – jelenti ki a zsidó szentírás. „Nincs több Isten, csak egy” – mondja a keresztény ember. „Nincs más Isten, csak az élő, önmagától létező Isten” – bizonygatja a mohamedán. És minden többi vallás ugyanezt a megállapítást ismételgeti… Isten önmagától létező, végtelen és örök, Ő az egyetlen Élet, amelyből minden élet függ, az egyetlen Létező, amelyből minden lét fakad. … Benne élünk, mozgunk és vagyunk.” (A.Besant: A vallás és az erkölcs egyetemes kézikönyve)


 

2012. január 28.
Ma-Tesz összejövetelen


Alosztályunkból többen odaadással dolgoznak a Társulatban segítőszolgálati munkán. Évindító összejövetelünkön megbeszéltük a munka további fő irányait és teendőit.
"Aki nem gyakorolja az önzetlenséget, aki nem kész az utolsó falatját is megosztani egy nála gyengébbel és szegényebbel, aki elmulaszt embertársán segíteni - legyen az bármilyen fajtájú, nemzetiségű vagy hitű - bárhol és bármikor találkozik is a szenvedéssel, és aki süket az emberi nyomorúság kiáltására, aki ártatlant hall rágalmazni és nem védi meg, mint ahogy megvédené önmagát, az nem teozófus." (H.P.Blavatsky: Gyakorlati okkultizmus) 

2011. december
Karácsonyi akciók


Alosztályunk tagjai közül idén is többen részt vettek a Magyar Teozófiai Szolgálat karácsonyi akcióiban.
„Egyedül az, ahogy a szeretetben eljárunk, amely segíteni és szolgálni törekszik, múljuk felül önmagunkat, és fejlesztjük azt a tudatot, amely a mi másokkal való lényegbeli egységünk tudatosságában testesül meg.” (N. Sri Ram) „Minden emberi élet számtalan alkalmat nyújt az áldozat törvényének gyakorlására, és minden emberi élet erőközponttá lesz, ha ezt az alkalmat megragadja és felhasználja.” (A. Besant) 

2011. november
Alosztályi összejövetel
Az ösvényre lépésről


"Dolgozzál, tedd azt, amivel elősegítheted az emberiség fejlődését a Mester módja szerint. Kezdd meg azzal, amire van alkalmad és képességed, bármily csekély külső dolog is legyen az, és én - majd ha megszerezted as szükséges jellembeli tulajdonságokat - belevonlak az egészen magas részébe... Munkát magadnak kell találnod, te tudod, hogy mi mit dolgozunk. Vesd bele magadat a munkába, akármiként, ahogyan képes vagy rá. Ha meghatározott munkát szabok eléd, te azt elvégzed, de ebben az esetben az elvégzett munka karmája az enyém, mert én mondtam, hogy tedd. A tiéd csak a készséges engedelmesség karmája lesz, ami mindenesetre nagyon jó, de mégsem az, amit egy eredménydús tevékenység elindítása hozhat. Azt akarom, hogy te magad légy a munkád megkezdője, mert így a jótett karmája neked jut." (K.H) 

2011. szeptember 14.
Alosztályi összejövetel
Miként befolyásolunk másokat?


„Állandóan befolyásolunk másokat, függetlenül attól, hogy kívánjuk-e ezt a hatást vagy sem. … Teljesen nyilvánvaló, hogy amit mi csinálunk, hatással van azokra is, akik a közelünkben vannak. Olyan szorosan kapcsolódunk egymáshoz, hogy nincsen olyan ember, aki képes lenne egyedül leélni az életét, és minden gondolat vagy cselekedet hatással van másokra is, nemcsak azért mert látják cselekedeteinket a fizikai világban, és imitálják is ezeket, hanem azért mert befolyásolják őket a gondolataink és az érzéseink által keltett rezgések. … Befolyásolunk azzal, amik vagyunk, mivel személyiségünk kifejezi magát a különböző szinteken, és ezek folyamatosan a befolyásolás hullámait bocsátják ki, melyek állandóan újratermelik magukat, végül is megfertőzve a többi embert. Tehát bármit is szeretnénk azzal kapcsolatosan, hogy más emberek milyenek legyenek, mindig magunkkal kell elkezdenünk az átalakítást. ...
Bárki, aki eljutott addig a pontig, hogy befolyásolni szeretné a világot, elméletileg eljutott odáig, hogy a lehető legjobb életet próbálja meg élni. Tételezzük fel a jóakaratot és a legbecsületesebb igyekezetet, és lássuk, hogyan tudjuk megjavítani a körülöttünk levő világot a saját példánkkal.” (C.W. Leadbeater: Világunk rejtett oldala) 

2011. augusztus 5-7.
V. Teozófus tábor, Borsodnádasd  

Szokás szerint a tari sztupa és immár a templom érintésével utunkat Borsodnádasd felé vettük. Nagardzsuna: Fohász Buddhához c. versének pár sora emlékeztessen bennünket dolgunkra: „Dícséreted, s Hozzád intézett imádságunk ereje által, Bárhol legyünk a nagyvilágban, szűnjenek a kórok, ártások, szegénység és viszálykodások…”

Délután a MA-TESZ, a magyar teozófiai szolgálat programja zajlott, ahol kapcsolataink további építése céljából találkoztunk a helyi Családsegítő munkatársaival, beszélgettünk a további támogatási és cselekvési lehetőségeinkről. (www.ma-tesz.forras.eu)

Késő délután elfoglaltuk a jurtákat és elkezdődött a vacsorakészítés, tábortűz és csillagnézés.
Az idei meglepetéstúrát a csodás környéken kedves vendéglátónk, Gyula vezette. Láthatóan mi nem, viszont „kisebb testvéreink” kutyául elfáradtak…Délután egy néprajzi érdekességgel, a borsodnádasdi hagyományos molnárkalács sütéssel ismerkedtünk egy részünkre készített teozófus molnárkalács-sütővel.A vasárnap délelőtt közös elmélyedéssel, meditációval és mandala-készítéssel telt. Az elkészült mandaláktól a búcsútűznél ragaszkodás-mentesen váltunk el.

„Üdv néktek, Isten kezének angyalai! Jertek segítségünkre! Befolyásoljátok a gondolat, az érzés és a hús világát az Isteni Szépség érzésével. Segítsetek bennünket úgy látni az Én látomását, hogy minden teremtett dologban felismerjük az Én szépségét, hogy a Szépségen át megtaláljuk a színek, vonalak és formák fátylai mögé mélyen elrejtett igazi Ént. Így segítve minket, hassatok át azzal az erővel, hogy életünkben kifejezzük mindazt, amit látunk, a Jót, az Igazat, a Szépet….”És a szokásos búcsúkép: ilyenek voltunk 2011. augusztus 7-én, búcsúzva a tábortól. Jövőre - ugyanitt.
 

2011. június 5.
Könyveinkkel a Napfényes Fesztiválon  

Szokásosan, ebben az évben is a fesztivál érdeklődői számára lehetőséget teremtettünk, hogy a teozófiai irodalomból is válogassanak. Egy oldalnyi szöveg elolvasása után javasolt az elmélkedés. Például ezeken a sorokon:

"Az ezoterikus filozófia hangsúlyozza, hogy a tapasztalatok világának sokféle megjelenése mögött egyetlen valóság létezik, amely mindennek, ami valaha volt, van és lesz, a forrása és oka. A védikus hagyomány kimagasló tanítója, Sri Sankaracharya ezt egyszerűen így fejezi ki: mindegy, milyen alakúra formáljuk az agyagot, a (megformált) tárgy valósága mindig az agyag marad, a neve és alakja csak múló külsőség. Ugyanígy, mivel minden létező az Egy Legfelsőbből ered, lényegi természetében maga is ez az Egy Legfelsőbb. A legmagasabbtól a legalacsonyabbig, a legnagyobbtól a legapróbbig a megnyilvánult világmindenség végtelenül sok jelensége a névbe és formába öltözött Egy. - Ez az alapvető egységről szóló tanítás a teozófia rendszerének "fémjelzése". Ebből következik, hogy semmi olyan tannak vagy elméletnek, amelynek a végső kettősség az alapja - például, hogy a szellem és az anyag örökre különállók, hogy Isten és az ember lényegileg különbözők, vagy hogy jó és a rossz örök valóságok - nem lehet helye a teozófiában." (Részlet H.P.Blavatsky: Az ezoterikus filozófia alapjai c. írásából) 

2011. május 22.
Kirándulás a budai hegyekbe  

Bár korábbra tervezett közös kirándulásunkat az egész napos eső szétmosta, két hét múlva újra nekiindultunk, hogy pár órát együtt töltsünk a festői budai hegyekben, a Szépjuhászné környékén. Jártunk a pálos kolostorromoknál, majd az Örök erdő tanösvényen végighaladva és felmászva a Kis-Hárshegyi kilátóba, gyönyörködtünk az elénk táruló csodás panorámában. Együtt: idősek és fiatalabbak, mozgásban korlátozott és korlátozás nélküliek, valamint egy háton vitt apró kis csecsemő. Rövid összehangolódás után kialakult egy egymásra figyelő, együttműködő, segítő szellemiség, ami meghatározta és széppé tette ezt a ragyogó májusi napot.


"Ugyanúgy, ahogy az öröm Országa létezik, van egy olyan világ is, ahol nincs semmiféle különbözőség, ahol csupán az EGYSÉG uralkodik. Magasabban helyezkedik el, mint az Öröm Országa, mert az öröm az egyetemes eszmék területe – az Egység pedig az eszmék mögött foglal helyet. Szavakkal nem fejezhetjük ki ennek az országnak, az Egység Országának a lényegét, mert a szavak ehhez nem megfelelőek. Csak így mondhatjuk: Ez az Egység Országa. Nem azért, mintha nem használhatnánk különböző szavakat, csak egyszerűen nincs szavunk leírásához, jellemzéséhez. Az EGYSÉG szó kifejezi mind az egészet. Szétforgácsolni valamit, annyit jelent, mint azt elveszíteni. Amit elveszítettünk, azt nem lehet felépíteni. Az egység sem széjjel nem tagolható, se föl nem építhető – az Egység a mindenség.


Mit használ tehát nekünk az Egység az alacsonyabb világokban? Azt, hogy elérhessük a boldogságot, hogy megsejthessük illatát. Az Egység illatát pedig csak a szellem érzékelheti, sőt még kifejezheti magát a tevékenységben, a kölcsönös és közösségi munkában. Ha azért valahol az alacsonyabb világokban együttműködést, közös munkát találunk – ott az emberek megérzik, rátalálnak az Egység illatára." (Geoffrey Hodson: Angyalok és emberek testvérisége) 

2011. április 10.
VILÁGUNK REJTETT OLDALA  
A Sziddhartha Alosztály 2. Nyílt napja  

ELŐADÁSOK

A gondolat teremtő ereje
Előadó: Nagyiday Adrienne

Gondolatáramok rezegtetik meg az asztrális anyagot, az erős gondolatok burkot készítenek belőle maguknak, és hosszú ideig, mint lények léteznek, az erőtlen gondolatok pedig gyöngén burkolóznak be vele, és újra kilibbennek belőle, úgyhogy a gondolati hatások következtében az egész asztrális világban állandó változás van folyamatban. Az ember asztrális teste készséggel válaszol a gondolati hatásokra, és feleletképpen visszarezdül minden gondolatra, ami éri, jöjjön bár kívülről, más emberek elméjéből, vagy belülről, tulajdonosának elméjéből.

 

A Természet építőkockái - atomok máig kevéssé ismert nézetben
Előadó: Előadó: Miskolczi Gábor

NA DE MI AZ AZ ANU?
* FIGYELEM! A most következő képek és szavak a világnézet (és így a lelki nyugalom) megzavarására alkalmasak!
- Aki mégis maradt, attól kérem, hogy kicsit tegye félre, amit eddig tanult a világ felépítéséről;
- Engedje elméjét kalandozni: „tegyük fel, hogy…”;
- Engedje az első hallásra vad ötleteket befogadni;
- Engedje majd ezeket benne tovább érlelődni…
 

Fizikai környezetünk hatása a mindennapi életre
Előadó: Előadó: Lestyán Mária

Az első tény, amelyet be kell látnunk az, hogy minden dolog hatásokat sugároz szét környezetére, a környezet pedig ezt a szívességet azzal viszonozza, hogy szintén sugárzásokat bocsát szét. A szó szoros értelmében minden – a Nap, a Hold, a csillagok, angyalok, emberek, állatok, fák, sziklák, – minden szakadatlanul rezgéseket áraszt, mindegyik a maga sajátos típusának megfelelően, mégpedig nemcsak a fizikai világban, hanem más, finomabb világokban is. (CWL)
„Krónikus, depressziós állapotoknál, kóros ingerültség vagy ideges túlfokozottság esetén az orvos régebben szinte közhelyszerűen ajánlotta a környezet-változtatást. A kilépést a régiből, megszokottból, az irritálóan beidegzettből. S azért alkalmazták gyászesetek, betegségek, szerelmi csalódások, válási hajszák és különféle neuraszténiás tüneteket produkáló egyéb megpróbáltatások után, mert rájöttek, hogy az emberi természet meglepően gyors változással reagál rá. De hogy miért teszi ezt, odáig már nem terjedt az egzakt tudomány érdeklődése.” (Szepes Mária)

Tündérvilág körülöttünk
Előadó: Előadó: Szabari Noémi

A tündérek soha nem voltak és nem lesznek az emberiség tagjai, csak ugyanazt a bolygót használják. Alakjuk számtalan és sokféle, de leggyakrabban emberi formájúak. Az éterikus anyag plasztikus és a gondolaterő által könnyen alakítható lévén, csaknem minden alakot tetszés szerint felvehetnek, mindazonáltal megvan a maguk határozott formája. Fizikailag láthatatlanok, de amikor látszani akarnak, képesek materializálódni. Megvannak a saját színeik is, amelyek törzsi vagy fajtabeli különbséget jeleznek, csakúgy, mint a madarak eltérő tollazata. Alosztályaik vagy fajaik megszámlálhatatlanok.
Világokat elválasztó fátyol túloldalán, emlékszem a tündér népre, mely az ősi helyek őrzője. Járjunk csendben és tisztelettel a földön, ne hátráltassa fejlődésüket, és ne keresztezze útjukat semmilyen lény, hogy a föld rejtett szolgálói békességben éljenek…

A szertartások láthatatlan oldala
Előadó: Előadó: Szabari Melinda

„A mise mindennapi elmondásának egyik nagy célja, sőt talán fő célja az, hogy körzetében legalább egyszer naponta mindenki részesüljön egy olyan jól számított villamos lökésben, ami elősegíti növekedését. Az ilyen erőkiáradás mindenkinek azt adja, aminek befogadására képesítette magát. De még a teljesen fejletlen és tudatlan is javul valamelyest egy nemes érzelem múló érintésétől, a kevés haladottabbnak pedig olyan szellemi felemelkedést jelent, aminek értékét aligha lehet túlbecsülni.” (C.W.L.)
„Add, Uram, hogy a hitben és a Te szeretetedben minden körülmények között kitartsak! A szeretetemről ismerjék meg embertestvéreim, hogy tanítványod vagyok.”

A közvélemény befolyása a viselkedésünkre
Előadó: Előadó: Bablina Mihály

„Az emberi harcszíntér” egyik legkedveltebb „csatamezeje” a politika, jó lehetőség arra, hogy viszonylag kevés konkrét ismeret mellett - melyet többnyire indulatokkal pótolnak – ’vérre menő’ véleménykülönbségek alakuljanak ki… A politikához általában majdnem minden országban annyi izgalom és szenvedély kapcsolódik, hogy az okkultizmus tanulmányozója a legbölcsebben teszi, ha lehetőleg nem sokat foglalkozik az egész dologgal.” (C.W.Leadbeater)


A hangok és hatásuk
Előadó: Előadó: Kürtös Laborc

A zenei előadás nyomán keletkezett formák elég sokáig megmaradnak, egy órától három, négy óráig is, és ez alatt az idő alatt kisugárzásaik mindenkit jó irányban befolyásolnak egy bizonyos körzetben. Lehet, hogy az érdekeltek nem is tudnak róla és a befolyás sem mindig egyforma erős. A szenzitív embert lelkileg felemeli, a tompa, és mással elfoglalt emberre alig van hatással. De mégis, habár öntudatlanul is, minden ember egy kissé jobb lesz, ha ilyen befolyás alá kerül…

A mágia
Előadó: Előadó: Szabari János

Alister Crowley: A mágia az Akarattal egyezően végzett beavatkozás a változtatásra. Tudomány és művészet egyszerre.
A mágia, mint tudomány, az alapelvek és a módszer ismerete, amellyel a szellem mindentudását és a természeti erők feletti ellenőrzését megszerezheti a még a testében tartózkodó ember. A mágia, mint művészet, e tudás alkalmazása a gyakorlatban.
A mágnesesség a mágia ábécéje. Teljesen felesleges megpróbálni bárkinek megérteni akár a mágia elméletét, akár a gyakorlatát, amíg a mágneses vonzások és taszítások elvét az egész természetben fel nem ismeri.

2011. március 12.
Közös alosztályi összejövetel a Forrás Alosztállyal  
A teozófus magatartásról  


"...Csupán az tarthat igényt titkaink ismeretére, akinek szívében ott az emberiség iránti szeretet, aki teljesen föl tudja fogni az újjáteremtő, gyakorlati testvériség eszméjét." (M.)

"Teozófussá lenni könnyű. Bármely átlagos értelmi képességű egyén, akinek hajlama van a metafizikához, aki tiszta, önzetlen életet él, aki több örömet talál felebarátja megsegítésében, mint a neki nyújtott segítség elfogadásában, aki mindig szívesen feláldozza saját örömét más ember javára, aki az igazságot, a jóságot és a bölcsességet önmagukért, és nem az általuk elérhető haszonért szereti - az teozófus. Egészen más eset azonban arra az ösvényre lépni, ami elvezet a helyes cselekedet ismeretéhez, ahhoz, hogy hogyan lehet helyesen megkülönböztetni a jót a rossztól, és ami elvezet az erőhöz, amellyel az ember meg is teheti a jót, amit megtenni kíván, gyakran anélkül, hogy látszólag akár az ujját is megmozdítaná." (H.P.Blavatsky: Gyakorlati okkultizmus)

"A kozmosz rendje egyszerre a hatalom hierarchiája és az egyenlőség szövevénye." (Bowen jegyzetek - a Titkos Tanításhoz)   

 

2011. február 16.
Alosztályi összejövetel  
A hangok rejtett hatásáról  


"Még magasabb szintről tekintve, a természet minden hangja egy hatalmas hangban egyesül; ez az, amit a kínai írók KUNG-nak neveztek el. Ennek is megvan a maga formája: kimondhatatlan összetétele, vagy inkább szintézise minden formának. Hatalmas, óriási és változó, mint a tenger, és mégis megtartja, akár a tenger, egy bizonyos hang magasságát. Ez a mindent átható és mindent befogadó hang a mi földünket képviseli a szférák zenéjében. Ez a hang formálja ki a mi szirmunkat abban a lótuszban, aminek a naprendszerünk látszik egy magasabb síkról nézve.” (Részlet Leadbeater: Világunk rejtett oldala c. könyvéből)

"Mielőtt lábad a hágcsó magasabb fokára lépne, a rejtelmes hangok hágcsójára, belső Istened hangját hétféleképpen kell hallanod." (H.P.Blavatsky: A Csend hangja)   


 

 


 

 

2011. január 19.
Alosztályi összejövetel  
Hogyan hat fizikai környezetünk a mindennapi életre?  


"Az ember olvassa a könyvet, azután leteszi és esetleg el is felejtkezik róla. Ennek ellenére az asztalon vagy a könyvespolcon fekszik a könyv és állandó hatással van az emberre, ami lehet jó vagy rossz. Az igaz, hogy sok könyvnek nincsen meghatározott hatása, így semlegesnek tekinthető. Ha azonban egy könyv jó hatással van ránk, akkor ezt a jó hatást folyamatosan fogja sugározni reánk, hacsak nem gyorsabban fejlődünk, így végül is visszatartó befolyással is lehet ránk. ... A képek, amelyek lakásunk falain lógnak, meg nem figyelt hatással rendelkeznek ránk. Nemcsak azért, mert állandóan egy bizonyos ideát tükröznek szemünk előtt, de azért is, mert a szerző saját magából rengeteget tesz művébe. Ezek a gondolatok és érzések, melyek a képben bezárva vannak, és ugyanúgy sugároznak ki belőle, mint ahogy egy rózsaszálból az illata. Minden festménynek van egy rejtett oldala, az elképzelés, ami a művész fejében és szívében volt. Ez az elképzelés, amikor megformálta a képet, világosan kifejeződött az asztrális és a mentális anyagban..." (Részlet Leadbeater: Világunk rejtett oldala c. könyvéből.)   


 

 


 

 

2010. december 13.
Indulnak a csomagok a gyűjtőhelyre  


Csatlakoztunk a Magyar Teozófiai Szolgálat karácsonyi gyűjtőakciójához, melyben egy borsodi település 44 családjának gyűjtünk ajándékot az ottani családsegítő szolgálat ajándéklistája alapján. Bővebb információk itt:   


 

 


 

 

2010. november 3.
Alosztályi összejövetel - világunk rejtett oldaláról  


Az elkövetkezendő időszakban alosztályi összejöveteleinken azokról a hatásokról, jelenségekről beszélgetünk, amelyek az embereket tudatukon kívül érik az öt érzéken túli világból. Ezek a világok reális valóságok, bár anyaguk finomabb, mint az általunk ismert és érzékelt fizikai világ anyaga. Célunk ezekbe a világokba valamelyest bepillantani, és így információkat szerezni olyan dolgokról, amelyeknek szakszerű magyarázata sok ösztönszerű sejtést és megérzést igazol.   

Ez az ismeretlen világ nem különálló a mi világunktól, hanem annak szerves alkotórésze, és fontos szerepet tölt be az ember életében. De ha sokan nem is tudják azonnal észlelni a rejtett dolgok és erők hatását, bizonyos idő távlatából nézve felismerik majd, hogy életünket ezek a rejtett és finomabb hatások nagymértékben befolyásolják, hiszen világunkban „a láthatatlan dolgok többen vannak.” Legutóbbi összejövetelünkön a láthatatlan lények hatásáról, befolyásukról és egy különálló fejlődési irányról, a természetszellemekről beszélgettünk. /Ajánlott olvasnivaló: C.W.Leadbeater: Világunk rejtett oldala/    

 

2010. szeptember 26.
Évindító tűzgyújtás  

Fehér lótusz

Évindító tűzgyújtást tartottunk egyik alosztályi tagunk kedves meghívására Sashalmon. Bár az idő nem volt a legkellemesebb, de beszélgetésre, eszmecserére, barátkozásra, pár finom falat elfogyasztására kiválóbb alkalmat nem is találhattunk volna. "És ne legyen a barátságnak más célja, mint a szellem elmélyítése. ... és a barátság édességében legyen kacaj és az örömökön való osztozás. Mert a kis dolgok harmatában találja meg hajnalát a szív és felüdül benne." (Gibran: A Próféta, A barátságról)   

 

2010. augusztus 8-10.
Borsodnádasd, Teozófus tábor

 

Az idei évben úgy gondoltuk, hogy árvízkárosult gyerekeket is meghívunk hagyományos táborozásunkra. Kezdeményezésünkre sok adomány érkezett, valamint összeállt egy odaadó csapat, akik a táborban a programokról és az ellátásról gondoskodtak - volna. Volna, mert a több szervezet által is örömmel fogadott kezdeményezésünkre az ígért árvízkárosult táborozó gyerekek mégsem érkeztek meg, felajánlásunk valójában - ki tudja milyen felmerülő akadályok folytán - nem jutott el egy fogadásra kész célcsoporthoz sem. A végső pillanatot is kivárva - mivel reménykedtünk mindvégig, hogy gyerekprogramunk megvalósul - úgy döntöttünk, hogy mi, a szervezők elmegyünk idén is jurtatáborozni.
Akik ott voltak, tudják, hogy milyen kiválóan sikerült ez az együttlét.
Kis csapatunk remekül összekovácsolódott. Nagyon örültünk, hogy teozófusok és külsős támogatók ennyire együttműködő, remek hangulatban lehettünk együtt. Csodáltuk a Tejutat éjjel, meditáltunk a tűznél, némelyek megbirkóztak feltörő egyéni félelmeikkel, ez utóbbi felért egy kisebb beavatással. Csodás túra az isteni természetben a falu feletti kettős kereszthez, hagyományőrző nyíllövészet, vargányaszedés, közös főzések (cukkini receptje innen elérhető), sok beszélgetés, ez volt a spontán kialakult program. Átéltünk derült égből lezúduló jégesőt (bográcsos lecsófőzés közben), saját patakunk keletkezett a táborban. Gyula, kedves vendéglátónk saját kézzel, szeretetből teozófus molnár-kalács sütőt készített nekünk, és meglátogattuk helyben lakó teozófus társunkat is. Csodás volt a kirándulás Szilvásváradra, a tavalyi utat, amit akkor kisvasúttal tettünk meg, most legyalogoltuk. Közben megbeszéltük a táborszervezés tanulságait. Sok saját tapasztalatot szereztünk a helyszínen. Végül kapcsolatot alakítottunk ki a borsodnádasdi városvezetéssel. Kifejezték a falu fogadókészségét, és megbeszéltük, hogy az ottani családsegítőre bízzuk az összegyűjtött adományokat. Tervezünk jövő nyárra egy napközis tábort ugyanitt, ahova a gyerekek nap mint nap kijárhatnak a programokra a faluból. Segédkezhetünk egy jövendő tanösvény kialakításában is, ami az évszázados famatuzsálemekhez vezet majd. Szeretnénk, ha ez a kapcsolat a jövőben folyamatossá válna.

Köszönet és hála Mindennek és mindenkinek a sok segítségért. Az alábbi idézettel fejezzük ki köszönetünket mindazoknak, akik meghallották a hangot, a júniusban indított nemes célt magukénak érezték, és bármilyen módon támogatták.

"Az Istenség megmutatja fenséges ragyogását a Napban, végtelenségét a térnek csillagokkal beszórt kiterjedésében, nagyságát a hegyekben, tisztaságát a hófödte hegycsúcsokban és az átlátszó levegőben, erejét az óceánok hullámverésében, a sima, tiszta tóban, a hűvös, mély erdőben és a napsütötte síkságon. Rettenthetetlenségét a hősben, türelmét a szentben, gyöngédségét az anyai szeretetben, védő gondoskodását az atyában és a vezérben, bölcsességét a filozófusban, tudását a tudósban, gyógyító erejét az orvosban, igazságát a papban és szorgalmát a kézművesben. Ő suttog a szellőben, Ő mosolyog a napsütésben, Ő int meg a betegségben, Ő ösztönöz a sikerben és balsikerben egyaránt. Mindenütt és mindenben Ő villan fel, hívogat, hogy szeressük, majd elrejtőzik, hogy megtanuljunk egyedül megállni. Ha már felismerjük mindenben: ez az igazi bölcsesség. Ha már szeretjük mindenben: ez az igazi vágy. Őt szolgálni mindenben: ez az igazi cselekvés."

(Részlet: Annie Besant: Ezoterikus kereszténység c. kiadás előtti könyvünkből)

 

2010. július 10-15., Róma
A Teozófiai Társulat X. Világkongresszusán


Egyetemes testvériség megkülönböztetés nélkül - út a tudatossághoz, ez volt a világkongresszus előadásainak, munkamegbeszéléseinek témája és mottója. Ez a szellemiség hatotta át azt az 525 résztvevő teozófust, akik a világ számtalan országából gyűltek össze szorosabbra fűzni és erősíteni a köztük levő kötelékeket. A magyar társulatot hét fő képviselte. Felemelő volt a kongresszus nyitó- és záróakkordja, amikor a különféle vallások imái hangzottak el, majd a különféle vallások és különféle kultúrák képviselői együtt mondták el az egységről szóló invokációjukat. "Ó rejtett élet. tudja meg mindenki, aki magát veled egynek érzi, hogy minden mással is EGY."

A kongresszusnak szóló levélbeli üzenetek felolvasása után szóbeli köszöntés hangzott el a portugál, spanyol, francia, német, angol, belga, ír, holland, finn, svéd, norvég, szlovén, magyar, ukrán, amerikai, brazil, kolumbiai, argentin, mexicói, dél-afrikai, nyugat-afrikai, közép-kelet-afrikai, indiai, fülöp-szigeteki, ausztrál és uruguai küldöttségek vezetői részéről.

A konferencia előadásait élő adásban interneten is meg lehetett nézni, hallgatni. "Élő testvériség", "Szeretet és szolgálat", "Szolidaritás és együttműködés, mint a testvériség gyakorlata" - néhány kiragadott cím az előadásokból. Terveink szerint, ahogy kapacitásunk engedi, a fontosabb előadások hanganyagát lefordítva közzé tesszük a társulat honlapján.

A konferencia alatt nyitva levő jótékonysági bazárt a TOS (Theosophical Order of Service) teozófiai segítő szolgálat rendezte, amely jótékonysági és szolgálati munkát fejt ki világszerte, és megkezdte munkáját Magyarországon is. (MA-TESZ /Magyar Teozófiai Szolgálat néven www.ma-tesz.forras.eu).

Külön köszönet jár a szervezőknek, az Olasz Teozófiai Társulat vezetőinek és tagjainak, akik a közös együttlétet megszervezték és a konferencia feltételeit biztosították, valamint különféle kulturális programokkal (városnézés, koncert, operaest) gondoskodtak a szabadidő aktív és kellemes eltöltéséről.

         A konferenciát jellemző baráti, együttműködő légkör kísérjen bennünket tovább az úton!

"Nem kívánjuk mi a Társulatnak, mint egésznek a tagjaitól, hogy bármi mást közösen valljanak, mint az első nagy célt. Támogass minden munkát és mozgalmat a külvilágban, amelyik a testvériséget hirdeti." (K.H.)

 

Képek

 


 

 

2010.június 06.
Könyveinkkel a Napfényes Fesztiválon


Ajánlóként könyveinkhez - álljon itt egy töredék Az Arany Szabályok Könyvéből, mindennapi használatra:
 
"Az első csarnok neve: Tudatlanság - avidjá. ... A második csarnok neve a Tanulás Csarnoka. ... A harmadik csarnok neve: Bölcsesség.
Bizony, a tudatlanság olyan, mint a bezárt, levegőtlen edény; rab madár benne a lélek. Nem csicsereg, szárnyát sem tudja emelni... De még a tudatlanság is jobb az agy tanultságánál, amelyet nem vezet és nem világít meg a Lélek-Bölcsesség.
Tanuld megkülönböztetni az agy tanultságát a Lélek-Bölcsességtől, a "szem" tanát a "szív" tanától.
A hamis tanultságot a bölcs elutasítja, a Jó Törvény pedig a szélbe szórja. ... A szem tana a tömegeké, a szív tana a választottaké. ... Az igaz tudás a liszt, a hamis tanultság a pelyva. Ha a bölcsesség kenyerét akarod enni, amrita (halhatatlanság) tiszta vizeivel dagaszd lisztedet." (H.P.Blavatsky: A Csend hangja)

 

Képek

 


 

 

2010. Május 30.
Közös alosztályi kirándulás Zircre

"Eső esik, Fölszárad. Nap süt. Ló nyerít.Nézd a világ apró rebbenéseit." (Radnóti)


Valójában az égiek kegyesek voltak hozzánk: derűs félórák és trópusi monszunhoz hasonló felhőszakadások váltakoztak a kirándulásunk alatt. Számítottunk rá, hisz hagyományainkhoz híven az égi áldás nem szokott elmaradni ilyenkor, ha mi felkerekedünk - ez a nap mégis fordulatosra sikerült. Volt, aki már odafelé belecsúszott autójával egy kiáradt patak révén a vizesárokba, de szerencsére az utasok és az autó is sértetlenül megúszták.


Nagyításhoz kattintson a képre!

A zirci ciszterci apátsági templomban kalauzunk értő és részletes, kedves és emberi betekintést adott a ciszterci rendről, a csodálatosan megújult templom és a rend történetéről, a a templombelső jelképeiről, a ciszterci rend tevékenységéről. Köszönjük vezetőnknek, Virth József O.Cist.-nek az élvezetes kalauzolást. Még véget sem ért itt a program, mikor függönyszerű, szakadó eső vágott el a külvilágtól bennünket. Alfi kutyus úgy megijedt az autóban, hogy gazdái döntöttek: inkább Érdnél tanulmányozzák hazafelé a három centis jeget.

A közeli műemlék-könyvtárban tett látogatás igencsak emlékezetes marad a számunkra, jó kontrasztja volt az előző kedves órának. Nem tudtuk, sírjunk-e vagy nevessünk: tehát inkább mosolyogtunk a vendégfogadás szívélyességén és az alkalmazott regulákon.

Napsütésben, majd időnként szitáló esőben sétáltunk fel a cseszneki a várba, mely országosan is kiemelkedő szerepet töltött be egykor a magyar végvári védelmi rendszer első vonalában. Legromantikusabb középkori várunk, pazar szépségű romjai és a csodás kilátás a környékre lenyűgöző.

Délután - visszatérve a zirci apátságba - lelket felemelő orgonakoncerten jártunk, Kapitány Dénes orgonaművész csodálatosan interpretálta a legnagyobbakat: Mendelssohnt, Mozartot, Lisztet. Az Á-dúr Legenda (Szt. Ferenc a madaraknak prédikál) felemelte szellemünket a Legmagasabbhoz.

Küzdelmünk hazafelé a víz elemmel tovább folytatódott, a sűrű vízátfolyások és a ködszerű esőzés miatt. Ha nehezen is, de megtaláltuk a felhajtót az autópályára. "A földeket fénylő fekvésre verte a zápor."

Képek

 


 

2010. Május 11.

Az emberiség jövője, az új emberfaj jellemzői
Előadó: Fazekas József
Nyilvános előadás

 

"A LOGOSZ, mielőtt létrehozta naprendszerének ezt a részét, elméjében részletes tervet dolgozott ki, hogy mit fog vele tenni, hogy milyen színvonalat kell mindegyik fajnak minden körben elérnie, és milyen tekintetben kell elődeitől különböznie. Hatalmas gondolatformája teljes egészében még most is megvan az Isteni Elme síkján, és amikor egy Manut kineveznek egy gyökérfaj vezetőjének, első dolga az, hogy ezt a gondolatformát materializálja valamely olyan síkon, ahol mindig kéznél van neki betekintésre. Az ő feladata aztán az, hogy az akkori világból kiszedje azokat az embereket, akik leginkább megközelítik a megkívánt típust, hogy ezeket elvonja a többitől, és fokozatosan kifejlessze bennük, amennyire lehetséges, azokat a tulajdonságokat, amelyeknek az új fajt különlegesen jellemezniük kell. Ha ezt a folyamatot annyira vitte, amennyire az adott anyaggal lehetségesnek véli, ő maga testet ölt a kiválasztott csoportban".
(Részlet: Besant, Leadbeater: Az emberiség múltja, jelene, jövője c. könyvéből)

 

A teljes előadás hanganyaga és slide-jai ide kattintva letölthetők.

 


 

2010. Május 08.

Fehér Lótusz ünnep
Megemlékezés H.P. Blavatsky halálának évfordulóján   

Fehér lótusz

"17. A legmagasabb Energia mindenekfölött áll, a Legfelsőbb ÉN-nek nevezik. Ő hatja át és Ő tartja fenn a három világot, Ő az örökkévaló Úr.
18. Mivel Én az elpusztíthatók fölött állok, s az elpusztíthatatlannál is felségesebb vagyok, a világban és a Védákban Engem hirdetnek a Legfelsőbb Szellemnek.
19. Aki el nem kápráztatva, a Legfelsőbb Szellemnek ismer Engem, az mindentudó, és egész lényével Engem imád, óh Bhárata.
20. A legtitkosabb tanítást közöltem veled, óh te bűntelen. Aki ezt ismeri, az megvilágosodott és feladatát elvégezte, óh Bhárata."
 
(Bhagavad Gitá, Tizenötödik párbeszéd 17-19. A Legfelsőbb Szellem elérésének jógája) 


 


 

2010. április 18.
MODERN VILÁG - ŐSI BÖLCSESSÉG
A Sziddhartha Alosztály nyílt napja


ELŐADÁSOK


A teozófia aktualitása
Előadó: Martinovich Tamás

 

"Az elme és a szív teozófiája a működő szeretet. Ez az 'egy'-ség csendes érzékelésében tevékenykedik. Békét hoz önmagunkban és körölöttünk, és segít meglátni az új civilizáció hajnalát. Tanuljuk az élő bölcsességet, ami a teozófia az elme és a szív mély harmóniájában, és a valódi, a 'más'-t nem ismerő Én hangján szól."

Előadás meghallgatása:
Nincs flash lejátszód, vagy nincs engedélyezve.

Slide-ok letöltése: slide show

 

 


 


Titkos társaságok-látható és láthatatlan titkok
Előadó: Szabari Melinda

 

"Mi is a titok? A titok olyan ismeret, adat, információ, amely egy adott időpontban vagy időszakban csak korlátozott körben ismert vagy korlátozott. Minden titok a nyilvánosságra hozatallal szűnik meg. Azaz a titok valami olyasmi, amit nem ismerünk, vagy még nem ismerünk."

 

Előadás meghallgatása:
Nincs flash lejátszód, vagy nincs engedélyezve.

Slide-ok letöltése: slide show

 

 

 

 A teozófia válasza az erőszakra
Előadó: Szabari János

Aranyszabály: "Bánj másokkal úgy, ahogy te szeretnéd, hogy ők bánjanak veled. Ne tedd másoknak azt, amit te se szeretnél, hogy ők tegyék teveled. Ezoterikus formája: Nincsenek mások, ami úgy tűnik, hogy másnak teszed, az saját magad."

 

Előadás meghallgatása:
Nincs flash lejátszód, vagy nincs engedélyezve.

Slide-ok letöltése: slide show

 

 

 

 


 


Éghajlatváltozás - kényszer vagy lehetőség?

Előadó: Lestyán Mária

"Földi életek hosszú sorozatán keresztül kell áthaladnunk azért, hogy a körülményekkel folytatott küzdelem során és a többiekkel kialakított kapcsolatok segítségével kifejlesszük a bennünk rejlő képességeket." (Algeo)

Előadás meghallgatása:
Nincs flash lejátszód, vagy nincs engedélyezve.

Slide-ok letöltése: slide show

 

 


 

 


Néhány gondolat a népesedési problémákról
Előadó: Miskolczi Gábor

"Midőn az ember földén megjelent, Jól béruházott éléskamra volt az: Csak a kezét kellett kinyújtani, hogy készen szedje mindazt, ami kell. Költött tehát meggondolatlanul, mint a sajtféreg... de már nekünk a legvégső falatnál fukarkodnunk kell, általlátva rég, hogy elfogy a sajt és éhen veszünk...
(Madách: Az ember tragédiája, 12. szín)

Egy család heti élelmiszer-fogyasztása Afrikában

 

 

 

 

 

Előadás meghallgatása:
Nincs flash lejátszód, vagy nincs engedélyezve.

Slide-ok letöltése: slide show

 Világjárványok - miért?
Előadó: Nagyiday Adrienne

"A járványok egyszerre, gyorsan és nagy tömegeknek adják meg az újraszületés, egy újabb inkarnáció viszonylag gyors lehetőségét és ezzel az újabb tanulás lehetőségét. Az ember lehetőséget kap saját tudatszintje magasabbra emelésére."

A malária

 

 

 

 

 

 

Előadás meghallgatása:
Nincs flash lejátszód, vagy nincs engedélyezve.

Slide-ok letöltése: slide show

 2010 - készüljünk a világvégére?
Előadó: Szabari János


"A maja naptár adatainak félremagyarázása, a hiszékeny emberek és az őket kihasználó csalók és az egyre jobban terjedő téveszmék arra utalnak, hogy a problémákat nem valahol a Földön kívül, a nem létező Nibiru bolygóban, a napkitörésekben stb. kell keresni, hanem a saját társadalmunkban, az emberek hozzáállásában."

Készüljünk a világvégére?

 

 

 

 

 

 

Előadás meghallgatása:
Nincs flash lejátszód, vagy nincs engedélyezve.

Slide-ok letöltése: slide show

 


 

 

2010. március 20.
Magyarok a teozófiában
Előadás a XI. Bioenergetikai Kongresszuson

"Olcott ezredesnek három tanítója volt, az első a magyar Beavatott, a második egyiptomi és a harmadik hindu. (Titkos Tanítás) A következő személy a társulat történetében C.W.Leadbeater volt, aki okkult tanulmányai során többször érintkezett a Magyar Mesterrel. Ő már Rákóczi Mesterként ismeri és beszél róla, azt azonban nem tudja, hogy mégis pontosan ki ő. Állítólag megkérdezte tőle, hogy a fejedelemmel vagy a fejedelem valamelyik fiával azonos-e, de a Mester kitért a válasz elől, mondván, nem ez a fontos." (Részlet az előadásból)

Előadás:
Nincs flash lejátszód, vagy nincs engedélyezve.

Slide-ok: slide show

Képek

 

2010. március 03.
Alosztályi összejövetel

Ki a történeti, a mitikus és a misztikus Krisztus?

"Sokan azt gondolják, hogy a teozófia csupán felhígított változata a hinduizmusnak, a buddhizmusnak, a taoizmusnak vagy bármely más vallásnak. A teozófia éppen úgy ezoterikus kereszténység, mint amennyire ezoterikus buddhizmus, s minden valláshoz tartozik, de egyikhez sem kizárólagosan. ... Segítséget kínál azoknak, akik a világosságot keresik, azt az igazi világosságot, 'mely megvilágosít minden embert', noha a legtöbb embernek még nem nyíltak meg szemei a látásra. A teozófia nem ad világosságot, csupán így szól: 'Íme, a Világosság!' Csak azokhoz szól, akik többre éheznek, mint amennyit az exoterikus tanítások nyújtani tudnak, de nem szól azokhoz, akiket e tanok teljesen kielégítenek. Miért erőszakolnánk kenyeret azokra, akik nem éhesek? De akik éheznek, azok számára reméljük kenyér lesz és nem kő."
(Részlet Annie Besant: Ezoterikus kereszténység c. - előkészületben levő munkájából, mely 2010 folyamán könyv formájában is megjelenik.)

 

2010.február 23.
Előadást követő beszélgetés

"Három ösvényt mutattak meg a bölcsek, s ezek közül bármelyiken elindulhat az ember: ha követi az ösvényt, eléri a felszabadulást. Három az ösvény és bizonyos értelemben mégis csak egy. Módszerükben különböznek, de céljuk egy és ugyanaz. Ha külső feltételeikben el is térnek egymástól, mind a három az egy Énhez vezet, mind a három ugyanazt a célt keresi. Ez a három ösvény, az indiai bölcselet szerint a három Marga - a Karma Marga a cselekvés, a Dzsnána Marga a bölcsesség, a Bhakti Marga az odaadás ösvénye - végül egybeolvad, s befejezésül mindegyik megszerzi a másik kettő sajátságait. Minden egyes ösvény szinte belenyúlik a másik kettőbe, s egyetlen egységbe olvasztja a három jellegzetességeit." (Részlet Annie Besant: A három ösvény c. munkájából)

A képek az előadást követő érdeklődői beszélgetésen készültek.

 

Képek

 

2009. december 8.
Társulati nyilvános előadás: 
A szépség és igazság követei - a Rerich család életútja

Rerich"Nők, ti vagytok, akik szövitek és kibontjátok a béke zászlaját; ti fogtok őrt állni az élet megjavítása felett. Világítsatok be minden szívet gyönyörű tűzzel, ami teremtő és ösztönző. Nektek kell elmondanotok a gyermekeknek az első szavakat a szépségről; tanítsátok őket a tudás áldott hierarchiájára; magyarázzátok el a kicsiknek a gondolat teremtő erejét. Nektek kell megvédeni őket a széteséstől és az életük legelején az eszükbe kell vésnetek, mit jelent az, hogy hősiesség és önfeláldozás. Nektek kell mesélnetek először a gyerekeknek a szellemi értékekről. És nektek kell kimondanotok a szent szót: "kultúra".

"Azok, akik életükben találkoztak a tanítókkal, tudják, hogy ők egyszerűek, harmonikusak és gyönyörűek. A szépség ugyanezen légkörének kell átjárnia mindent, ami az ő régiójukat eléri. A lángjuk szikrái át kell hassák azok életét, akik a hamarosan eljövendőre várnak. Hogyan találkozhatsz velük? Csak ha kiérdemelted. Hogyan várakozz? Egyesülj a szépséggel! Hogyan tanulj, és hogyan őrizd meg a tanultakat? Megtelve a szépség tudata által felruházott bátorsággal! Hogyan imádkozz? A szépség jelenlétében, mely elbűvöl minden ellenséget!" (Ny. K. Rerich)

A teljes előadás hanganyaga és slide-jai
ide kattintva letölthetők. 


 

2009. november 17.
Társulati nyilvános előadás: 
Az emberi fejlődés isteni terve

"...Egy pillanatra fellebben előttünk a fátyol egy parányi sarka. Nem ismerek semmit, ami izgalmasabb lenne, ami a figyelmet jobban lekötné.
Lélegzetelállító a Terv nagyszerűsége, felfoghatatlanul hatalmas íve, de még ennél is borzongatóbban csodálatos nyugodt méltósága és beteljesedésének kétségbevonhatatlan bizonyossága.
Nem csak az egyének, hanem a nemzetek is bábuk ebben a játékban, de sem a nemzetek, sem az egyének nem kényszerülnek eljátszani bármely szerepet. Ha nem akarnak élni vele, mindig vár egy másik mögötte, aki vagy amely készséggel helyére lép, és betölti az üresedést."

(A.E.Powell: Az élet fejlődése a Naprendszerben /Az emberiség okkult történelme/ c. könyvben C.W.Leadbeatertől származó idézet.)  

 

A teljes előadás hanganyaga és slide-jai
ide kattintva letölthetők.

Fejlődés
Nagyításhoz k attintson a képre!
Miskolczi Gábor
Az előadó, Miskolczi Gábor


 


 

2009. október 8-14.
Részvétel az Európai Teozófus Iskolán Budapest


Idén - a tavalyi olasz, a tavalyelőtti skóciai és az azt megelőző athéni rendezvény után - Budapest volt a színhelye az Európai Teozófus Iskolának. Alosztályunk tagjai közül többen részt vettek a külföldi vendégelőadók által tartott színvonalas előadásokon és az azt követő programokon. Öröm volt találkozni, beszélgetni és együtt lenni Európa minden részéből és Amerikából érkező teozófus-társainkkal.

"Ne feledjétek el, hogy az emberiség nyomorúsága mindama napig nem fog csökkenni, amíg az emberiség jobbik fele az igazság, az erkölcs és az egyetemes emberszeretet nevében le nem rombolja hamis istenei oltárait." (K.H.)

Képek

 


 

2009. október 8.
Alosztályi beszélgetés a gnoszticizmusróL


Hogyan és miért került bele az anyagi világba az isteni szellem egy darabja, ami itt már boldogtalannak érzi magát. Hogyan szabadulhat meg a lélek az anyagból?

A gnoszticizmus vallásfilozófia tan, amely szerint az ember tökéletesedése és üdve önmaga megismerésében áll. A gnoszticizmus választ kíván adni az ember saját eredetére, a világban való létét és célját illető kérdésére. A gnoszticizmus a legtágabb értelemben olyan egyének, vizionáriusok mítoszait, filozófiáját, életstílusát és szellemi fejlődésük módszereit jelenti, akik elhatározták, hogy személyesen és közvetlenül lépnek kapcsolatba Istennel. Szűkebb értelemben az 1. és 4. század közötti olyan őskeresztény csoportokat illettek ezzel a szóval, akik hittek Jézus Krisztus tanítványaira hagyományozott misztikus tanításaiban.

És amint minden dolog
Egyből lett
az Egyedülálló közvetítésével:
úgy minden dolog
egy dologból születik
az alkalmazkodás által.
Szülőatyja a Nap, szülőanyja a Hold; a
szél hordozta méhében; bölcsője a Föld.
Az egész világ minden tökéletességének
az atyja ez.
Ereje fogyatkozás nélküli azután is,
hogy azt a földbe betöltötte.

(Tabula Smaragdina, részlet, ford.: Szepes Mária)

 


 

2009. szeptember 22.
Nyilvános előadás: 
Az Univerzum születése - a tudomány és a teozófia szerint


"Az Univerzum születését megelőzően az alap gyökéranyag létezett, az a szubsztancia, amelyből minden más általunk ismert anyagféleség megformálódott. Ez a gyökéranyag az, amit a tudósok a tér éterének neveznek, és amit az okkult kémia koilon néven ír le." ... "Valamilyen hatalmas Lény - szinte végtelenül hatalmasabb Naprendszerünk Logoszánál - megváltoztatta ezt a nyugalmi állapotot azáltal, hogy szellemét vagy erejét beleárasztotta ezen anyag bizonyos részébe, amely az egész Világegyetemet magába foglalja."

A teljes előadás hanganyaga és slide-jai ide kattintva letölthetők.

 


 

2009.augusztus 29-30.
Könyveinkkel a Vega-Fesztiválon


Könyveinkkel kiállítóként - mint évek óta mindig - részt vettünk a XIII. Vegetariánus Fesztiválon.

"A vegetárizmus ismeretes mindnyájuk előtt, mint tartózkodás olyanféle élelemtől, amely feltételezi az állat leölését vagy az állatra rótt kegyetlenséget. Nem hozok fel különleges irányelvet, amely elválaszthatja az egyik vegetárius csoportot a másiktól. Nem érvelek a gabonáról, sem a gyümölcsről, sem a különböző diétákról, amelyek a jelenlegi viták nagy részét képezik. ...
Próbálják elképzelni - ha tudják -, ha nem elég szerencsétlenek, hogy a valóságban átéljenek valamit azokból a szenvedésekből és érzelmekből, amelyeket okoznak, nem az emberben, hanem az állatokban, amelyeket leölnek! ... Ne feledjék, hogy bárhol, ahol az állatok levágása folyik, ott gyújtópontot helyeznek el ezek a borzadályok, irtózatok, szenvedések, és ne feledjék, hogy azok visszahatnak az anyagi világra, visszahatnak az emberek elméjére és bárki, aki érzékeny, ilyen hely közelébe kerülve látja és érzi azokat a rezgéseket, szenved nyomásuk alatt..."
(Részlet A.Beasant: A vegetarizmus teozófiai megvilágításában c. cikkéből)

 

Képek

 


 

2009. augusztus 14-16.
Teozófus tábor

Borsodnádasd - Szilvásvárad


Immár harmadik alkalommal mentünk táborozni Borsodnádasdra teozófusok és érdeklődők. Kiváló alkalom ez arra, hogy kötetlenül beszélgethessünk egymással bennünket foglalkoztató spirituális témákról, jobban megismerhessük egymás véleményét, de alkalom arra is, hogy nem ismert gyöngyszemeket, kulturális kincseket fedezzünk fel országunkban, és pár napig benne éljünk a természet ölében.


A gyöngyöspatai templom emelkedett légkörében megcsodáltuk az egyedülálló Jessze oltárt értő, helyi vezetéssel, szokás szerint megálltunk a tari buddhista sztupánál, emlékezve Kőrösi Csomára, majd Borsodnádasdon a helytörténeti gyűjtemény emberi csodáit mutatta be nekünk érdekfeszítő előadásban a gyűjtemény kedves vezetője, akinek szíve-lelke a falu múltjának felkutatása. A már ismert jurta táborban a szokásos kedvesség, barátság fogadott bennünket. Vacsorafőzés után jót beszélgettünk, majd az égbolt szikrázó csillagait csodáltuk sokáig. Az első éjszakán ugyan 12 fok volt mindössze, de mindnyájan túléltük, sőt a másnapi 20 km körüli gyaloglás megpróbáltatásait is, amit a Vajdavár homokkővidékére indított erdei túra jelentett. A homokkövek, mint végcél megközelíthetetlenek és elérhetetlenek maradtak ugyan számunkra, viszont kitartásból, állóképességből, fegyelemből mindenki remekül vizsgázott.

Hallottunk szarvast csörtetni át a bozótoson, és igazi erdei szedret ettünk, amennyit akartunk, az út mentén hajladozó bokrokról. Másnap a Szalajka völgyet fedeztük fel kisvasúttal, felmásztunk az ősember barlangig, és megcsodáltuk a Fátyol vízesést. Bélapátfalván átrezgetett bennünket az apátsági templomban leáradó mérhetetlenül finom energia. Külön öröm volt, hogy együtt lehettünk környékbeli, borsodnádasdi és káli teozófus társainkkal.

Hálás köszönetet mondunk Mindennek és Mindenkinek, aki hozzájárult, hogy feltöltekezhessünk az év hátra levő részére.

Övé a fák susogása, Övé a szélzúgás,
Övé a madárhang, s amit a csalogány trilláz,.
Övé minden mormolás, mit patak csörgedezhet,
Övé a vízesés hangos és hatalmas hangja,
Földrengés riasztó zaját csak Neki hallatja,
Övé tűzhányók gyomrában az a szörnyű lárma.
Neki zenélnek bolygói, világtáncuk járva,
Övé minden világának végtelen sok hangja.
Hangzavar, mely rendszeréből látszólag kiárad,
Benne összhanggá dicsőül, békességbe olvad.
Nincsen külön harmónia és hangzavart keltő,
Ő Egy, Benne minden Egy, és Nála egy e kettő.

(Az Isteni Muzsikus - részlet G.Hodson: Az angyali seregek c. könyvéből)

 

Képek

 


 

2009.augusztus 2.
Hare Krishna - önfeledt imádat négytől hatig


"Körben a földön ültünk, az összegyűlt bhaktákkal együtt énekeltük a Maha mantrát, a felszabadulás nagy énekét: Haré Krishna, Haré Krishna Krishna Krishna Haré Haré Haré Ráma Haré Ráma Ráma Ráma Haré Haré. Ez egy hangvibráció, amiről tudnunk kell, hogy transzcendentális, s mivel transzcendentális, mindenkinek szól, még akkor is, ha nem értenek a hang nyelvén. Ez szépség. Még a gyerekek is válaszolnak rá."

 

Képek
Beszámoló

 


 

2009.06.07.
Könyveinkkel a Napfényes fesztiválon


Kiállítóként idén is részt vettünk könyveinkkel a Napfényes fesztiválon, aminek délutánját sajnos sűrű eső áztatta. A legjobb ilyenkor a meleg szobában egy teozófiai könyvet olvasgatni, például a Csend hangját, és elmélkedni egy-egy bekezdésén:  

 

"A Nagy Törvény így szól: 'Ahhoz, hogy a MINDEN-ÉN ISMERŐJE lehess, előbb az Én ismerője légy.' Hogy megismerhesd ezt az Ént, fel kell áldoznod az én-t a nem-énnek, a létet a nem-létnek; és akkor majd megpihenhetsz a Nagy Madár szárnyai között. Édes a pihenés annak szárnyai között, amely sem nem született, sem meg nem hal, de AUM örökkévaló korszakokon át."
 

 

Képek

 


 

2009. május 17.
A Sziddhartha és a Forrás alosztályok közös kirándulása a Pilisben


Hagyományos májusi kirándulásunkon most a Pilisben barangoltunk, Szántón a Boldogasszony-kápolnánál jártunk, Dobogókőn kedves bemutatást kaptunk a jezsuita Manréza lelkigyakorlatos házról és tevékenységéről, majd a pilisszentkereszti szurdok természeti szépségeiben gyönyörködtünk.  
 

 

"Újból el kell érni a természettel való egység eleven érzését, amíg meg nem látjátok önmagatokat minden fában, minden virágban, minden futó felhőben, és meg nem értitek, hogy az a sokféleség, amit egy völgy vagy egy kert, vagy a hegyek tágas panorámája, a tenger és az ég jelent, mind csak a Nagy Én kifejeződése. És ez a Nagy Én bennetek van, annak részei vagytok, ezért át tudjátok törni a szépség külső fátyolát, hogy soha többé ne rejthesse el az Én látomását." (G.Hodson) 


Képek

 


 

2009. május 9.
Fehér Lótusz Ünnep

Buddha   
Jókívánság - megalakult a Forrás Alosztály

A Sziddhartha Alosztály a legjobbakat kívánja a Magyar Teozófiai Társulat új, 3. alosztályának, a Forrásnak.


"Az igazság anyagtalan; felszabadulást hoz a szenvedély, a vágy, s a gond alól; minden folttól mentes: szelíd, egyszerű és ésszerű.
Ezt az igazságot veszem vezetőmül."
(Buddha)


"Legyen munkátokon áldás!" 

Kerti-parti

2009. május 1.

Kerti piknik   
Beszélgetéssel, jókedvűen, békében és szeretetben töltöttük együtt - gyermekeinkkel és barátainkkal a napot...

"A világot látni egyetlen porszemben,
A mennyet egy vadvirágban.
A végtelenséget tartod a tenyereden
És éled az örökkévalóságot egy órában."

(W.Blake)

Képek

 Alosztályi összejövetel

2009. április 07.

Tavasz, húsvét   A spirituális fejlődés csapdáiról beszélgettünk legutóbbi alosztályi összejövetelünkön.
   A spirituális úton járókra sokféle előre nem látott, vagy nem várt kisebb-nagyobb csapda, tévút vagy veszély várhat, amikből legtöbbet természetesen a megpróbáltatást kiálló lélek tanulhatja.

 Ahogy C.G. Jung mondja:

"Isten a szívben lakik, a tudattalanban. Ott van a kimondhatatlan rettenetestől való félelem forrása, és az erőé is, hogy a rémületnek ellenálljon."

 
 Együttes alosztályi összejövetel

2009. március 14.

(Nagyításhoz klikk a képre)

MegbocsátásA Sziddhartha és a nemrégiben alakult Forrás Alosztály együttes alosztályi összejövetelt tartott "Teozófus gondolatok a magyarságról" címmel.
Előadások hangzottak el a magyarság dharmájáról, az egyes népszellemek vagy dévák feladatáról a népek életében, és közösen gondolkodtunk a magyarság múltjáról, jelenéről és jövőjéről - teozófiai megvilágításban.


"Az egyetlen cél, ami felé törekedni kell, az ember állapotának megjavítása oly módon, hogy fejlődésének különböző fokaihoz mérten, és az országhoz alkalmazva, amelyben lakik, s amelyhez tartozik, megmutatjuk neki az igazságot." (K.H.)

Képek

 


 

2009. március 3.

Alosztályi összejövetel   

(Nagyításhoz klikk a képre)

MegbocsátásA mentális testvériesség gondolatköréről beszélgettünk legutóbbi alosztályi találkozónkon.

(A képen a "Békesség és oltalmazás" gondolatformája látható)

"A gondolkodó ember teremtő munkája által folyton aktív, cselekvő lényeket küld ki a világba, ...és ezek gyakran olyan emberek életét is befolyásolják, akikkel teremtőjük személyesen nem is érintkezik, befolyásol olyanokat, akikkel nincs se szóbeli, se írásbeli összeköttetésben. ...
Lassanként az ember belátja, hogy gondolatait ellenőriznie kell, hogy felelős értük, s éppen ezen felelőssége miatt választania kell a gondolatok bizonyos fajtái között, hiszen a külvilágból magához vonzott gondolatok minőségét a saját gondolatainak természete határozza meg."
(Annie Beasant: Az Előcsarnokban, Gondolatellenőzés c. fejezet)

 


2009. Február 03.


Alosztályi összejövetel      

MegbocsátásAz önfejlesztés témakörén belül a megbocsátás kérdéskörével is foglalkozunk alosztályi összejöveteleinken.

Egészségünk és boldogságunk jelentősen függ a megbocsátástól. A múlt negatív terhét, amit magunkban hordozunk, próbáljuk meg feldolgozni. Ha őszintén megbocsátunk valakinek, az érezhető lesz nemcsak a fizikai, hanem a felsőbb szinteken is.

Részlet a Megbocsátás meditációból:

"Tiszta szívből kérd: bocsáss meg, bocsássanak meg! - Érezd a megbocsátást mindenhol körülötted, és engedd, hogy átjárja lényed legmélyebb szintjét, engedd, hogy átsugározzon rajtad. - Majd képzeld el, hogy ezt az üzenetet befogadták, és erősítsd meg a gyógyulás érzését közted és mások közt. Engedd, hogy ez a kép szétáradjon a térben."

 


 

2008. December 16.


Beszélgetés érdeklődőknek     

Adventi hangulatA tudatfejlődés lépcsőfokai c. előadást követő beszélgetést élénk érdeklődés övezte.

A téma feldolgozása - más aspektusból - folytatódik a januári nyilvános előadáson.

Minden kedves érdeklődőnek - akik az év folyamán előadásainkat látogatták - ez úton is kívánunk békés, áldott ünnepeket!

Képek

 


2008. December 15.


Ádventi alosztályi összejövetel       

AlosztályiEbben a munkaévben Annie Besant: Az Előcsarnokban c. könyvét dolgozzuk fel, így az elmúlt három alosztályi összejövetelünkön a tisztulás témakörével foglalkoztunk.
"A munkának egyik része tehát a 'tisztulás': önmagunk, alsóbb természetünk megtisztítása, míg minden része tökéletesen rezeg a felsőbb természettel, míg minden megtisztul, ami a mulandó emberhez tartozik, ahhoz, amit mi személyiségnek nevezünk."

"Érezd az egységérzet boldogságát és érezd, hogyan ragad magával a szeretet, amint eléred a dolgok szívét, Krisztus szeretetét... érezd magadat az Ő élete és szeretete részének." (Részlet az Ego-meditációból)

Képek

 


 

2008. Október 21.

Nyilvános előadás        

Fiatal pap lótusszal
"Szabadulás a mágusok fogságából - Hilarion Mester egyiptomi élete" címmel hangzott el egy olyan, valószínűleg igaz történet, melyet korszakok során át sok-sok nép megismert. "Ez a lélek tragédiájának története. Az embert uraló alsóbb természet, a Vágy által elragadva a lélek alábukik. Az ekként magára mért szenvedések hatására a bensőjében élő megváltó Szellemhez fordul segítségért, és végső áldozatának eredményeként átalakul, hogy az emberiség számára áldást hozva éljen tovább."
Az előadás M.Collins "A fehér lótusz idillje" c. könyve (letölthető) alapján készült, a fordítás Miskolczi Gábor munkája, az előadáshoz Tóth Viktória készítette az illusztrációikat.

(Az illusztrációk megtekintéséhez
kattints a képre)

A fehér lótusz idillje

(Illusztrációk)

 


2008. Szeptember 27.

Alosztályi tűzgyújtás        

Erdeklodok_vega

Lassan hagyománynak mondhatjuk, hogy őszi, nyitó "tűzgyújtó" összejövetelünket egy-egy alosztályi tagunk kedves meghívására családias, baráti környezetben együtt töltjük. Külön öröm, hogy az alosztályhoz nemrég csatlakozott tagok is velünk voltak. Kötetlen beszélgetésünk során teozófus-szemmel közelítettük meg az elmúlt időszak velünk történt, megélt eseményeit.

A programot a nyilvános előadás témájához (Rezgések közt élünk) stílusosan kapcsolódóan hangtál-meditációval és gong-bemutatóval zártuk.

Képek 

2008. Szeptember 11.

Kérdések a Rosszról - alosztályi összejövetel        

Erdeklodok_vega

"Ha egyszer Isten maga a jóság, és mindenható, akkor miért létezik a világban a gonosz?... Miért kell egyáltalán megtapasztalnunk korlátozásokat, fájdalmat és gonoszságot? Miért történnek rossz dolgok jó emberekkel, amikor pedig azt állítják rólunk, hogy mindannyian egy-egy mikrokozmosz, egy kis világ vagyunk? Így vagy úgy, de biztosan mindenki eltöprengett már a gonosz jelentőségéről és a fájdalom létének okairól." (J.Algeo)

Szeptemberi alosztályi összejövetelünkön a "rossz" témájáról beszélgettünk.

Képek 

2008. augusztus 30-31.

Vegetariánus Fesztivál          

Erdeklodok_vega

A korábbi fesztiválok helyszínén, az Erzsébetligeti Művelődési Házban és gyönyörű fás, parkos környezetében került sor ez évben a Vega-fesztiválra, melynek célja idén az volt, hogy a nem vegetariánus embereket is megszólítsa, megismertetve velük a vegetariánus étkezést és életfelfogást.

Társulatunk könyveivel volt jelen ezen a kellemes nyárvégi rendezvényen

 

Képek

2008. július 25-27.

Alosztályi táborozás Borsodnádasdon           

Szentkút Hidacska

Mikor máskor, ha nem az év legesősebb hetében - került sor közös együttlétünkre immár második alkalommal Borsodnádasdon, a csodás, életteli, harsogó zöld természetben. Ott, ahol még az erdei út is párát pipál, ha kiragyog a felhők mögül a perzselő nap.

A tari sztupa érintésével megálltunk a szentkúti nemzeti kegyhelyen, ittunk a gyógyforrásokból, megnéztük az egykori remetelakokat. Beszélgettünk a - bármely vallásban megtalálható - zarándoklat közös lényegéről. Az esti tábortűz, bográcsozás és szerteágazó eszmecsere után csillagnézés következett. A másnapi túrán tüskén-bokron át, toronyiránt meghódítottuk a régi idők homályába vesző egykori homokföldvárat. PantokratorHarmadnap közös meditáció után meglátogattuk helyben lakó teozófus társunkat, majd a siroki vár érintésével a Tarna völgyén át hazafelé tartva két csodálatos műemléktemplomot fedeztünk fel.
Tarnaszentmárián hazánk egyik legrégebbi (XII. század körüli időkből) és legkisebb ma is működő templomában voltunk.A hagyományőrző Sarlós Boldogasszony-szék szépséges szimbolikája és lelkisége megragadó volt. Feldebrőn a XI.századi templom különleges szerkezete, a nyugati és a keleti (bizánci) kereszténység hagyományainak keveredése és az altemplom energetikája páratlan és különleges műemlékünkké teszi ezt a helyet.

"Ó rejtett Élet, aki ott rezegsz minden atomban,
ó rejtett Világosság, amely ott ragyogsz minden teremtményben,
ó, rejtett Szeretet, amely egységben mindent átölelsz
- tudja meg mindenki, aki magát veled EGY-nek érzi,
hogy minden mással is EGY."

Képek
2008. július 16.

Vendégünk volt...          

tégy úgy, mint az alkotó, aki szobrát építi...
...egy "rendhagyó" alosztályi összejövetelünkön Majoros János, aki "A meditáció, mint a tudat tisztítás, tudatemelés módszere" címmel tartott előadást, amit beszélgetés követett.

"Vonulj vissza önmagadba és figyelj. Ha még nem találod önmagadat eléggé szépnek, tégy úgy, mint az alkotó, aki szobrát építi: itt lefarag, ott elsimít, ezt a vonást könnyedebbé, amazt finomabbá teszi, amíg a szobron előtűnik egy szép arc. Így tégy te is: faragj le mindent, ami túlzott, egyengess ki mindent, ami nem egyenes, juttass fényhez mindent, ami árnyékban van, és ne hagyd abba, amíg át nem ragyog rajtad az erkölcsi tisztaság isteni fénye, amíg meg nem látod a végső jóságot a szeplőtelen tiszta szentélyben." (Plotinus: A meditációról)
2008. június 8.

Napfényes Fesztivál            

Napfényes


Társulatunk kiállítóként - könyveivel - évek óta részt vesz a Napfényes Fesztiválon. A borús-esős reggelt követően napfényes hangulatban telt a nap. Sok fővárosi és vidéki érdeklődő állt meg asztalunknál, lapozgatott bele könyveinkbe és vásárolt magának szellemi táplálékot.
Idézzük fel, mit is tanácsol Blavatskyné a Gyakorlati okkultizmus című írásában: "Ne olvass sokat. Ha tíz percig olvasol, gondolkodj rajta órákig..."

Képek

 

 


2008. június 05.

Alosztályi összejövetelünk témája az Együttérzés volt            

Hangtálak

"Az igazi okkultista, míg önmagának legridegebb bírája, legszigorúbb munkaadója, a körülötte levőknek legmegértőbb barátja, leggyengédebb segítője. Az együttérzés eme gyengédségének és erejének elérése kellene tehát, hogy mindegyikünk célja legyen, amit csakis úgy érhetünk el, ha szakadatlanul gyakoroljuk ezt a gyengédséget és együttérzést kivétel nélkül minden és mindenki iránt, aki és ami bennünket körülvesz. ...
Ez az együttérzés minden érző lénnyel, ez a gyors visszahatás minden emberi szükségre tökéletesen kifejeződik azokban, akiket az Irgalom Mestereinek nevezünk."
(Annie Besant: A Szív Tana)

Megismerkedtünk a tibeti hangtálakkal, és az általuk keltett rezgések és hangok segítették közös meditációnkat.

Képek


Nincs flash lejátszód, vagy nincs engedélyezve.  
Tibeti Hangtál meditáció. (Időtartam 12 perc)
Le is töltheted mp3 vagy rar

 


2008. május 29.

Beszélgetés a kecskeméti Misztika Keleti Teaházban            

Misztika_tea

Érdeklődőknek szóló közvetlen, sok témát érintő beszélgetéssel és teozófiai könyvek árusításával zártuk az ősztől nyár elejéig tartó kecskeméti előadás-sorozatunkat.
Finom ánizsos mentatea mellett, friss epret szemezgetve észre sem vettük, hogy elszaladt az idő. Mennyi felvetődött témába lenne érdemes még jobban elmélyülni!

Köszönjük az érdeklődőknek a részvételt, a kecskeméti Misztika Teaház háziasszonyának Gizikének külön köszönjük a szeretetteljes és kedves fogadtatást, a kellemes helyszínt és a szervezőmunkát. Reményeink szerint ősszel folytatjuk...

Képek

 


2008. május 4.

Kirándulás a majki remeteségbe           

Remete-lak

Kirándulásunk fő célja a "néma barátok", "közbenjárók" vagy "láthatatlan segítők", a kamalduli remeték egykori otthonának felkeresése volt. A hely egyedülálló kisugárzása és a természet leírhatatlan szépsége kivételes harmóniával és szépséggel ajándékozott meg bennünket.

"Teremtsetek a természettel olyan meghitt kapcsolatot, amilyen az átlagember számára ma még lehetetlen. A természet szépségének bensőbb értékeléséhez járuljon még az is, hogy tudjatok hódolni minden formája, hangulata, sokszerű kifejeződése előtt. Kell, hogy ez a hódolat onnan eredjen, hogy felismeritek Isten jelenlétét, aminek ezek a formák, hangulatok, szépségek csak külső kifejezései." (Geoffrey Hodson)

Képek2008. Április 24.

Gondolatformák              

GondolatformákÁprilisi előadásunkat Nagyiday Adrienne tartotta, az elménk működéséről és gondolataink erejéről tartott összefoglalót.

"Mindenki, aki elméjét gyakorolja, legyen állandóan résen a gondolatokkal szemben, melyek "eszébe jutnak", s gyakoroljon felettük állandó kiválogatást.
Ha nem fogadjuk be a rossz gondolatokat, hanem rögtön elvetjük őket, mihelyt valahogy máris bekerülnek; ha a rossz gondolatot rögtön egy ellentétes természetű jó gondolattal helyettesítjük, akkor úgy hangoljuk elménket, hogy egy idő múlva már gépiesen fog működni, a rosszat magától vissza fogja utasítani."

Annie Besant

                    


2008. Március 22.

Bioenergetikai KongresszusA IX. Bioenergetikai Kongresszuson,
melynek címe
"Tudással a magyar szemléletért, az emberért" volt -
társulatunk kiadványaival volt jelen.

Könyveinket nagy érdeklődéssel fogadták a látogatók - voltak, akik listával érkezve szerezték be a szellemi táplálékot.

Képek
2008. Március 20.

HalálMárciusi előadásunkkal a Halál témáját igyekeztünk az érdeklődők elé tárni, ahogyan az a teozófia segítségével megismerhető.

"A halál nem a rémségek sötét királya, nem kaszás csontváz, aki hirtelen elvágja az élet fonalát, sokkal inkább angyal, akinek arany kulcs van a birtokában, amellyel ajtót nyit számunkra a jelenleginél teljesebb és magasabb rendű életbe."
C.W.Leadbeater

(Nagyításhoz kattints a képre!)     2008. Február 23.

alosztalyifebr"Gondolatainkat egy (szent)írás versére szögezni - ez koncentráció.

Ezt minden lehető megvilágításban szemlélni és megpróbálni behatolni az értelmébe, egy új és mély gondolatot elérni, vagy egy intuíciós világosságot elnyerni - ez meditáció.

Figyelmünket állhatatosan a kapott világosságra irányítani - ez kontempláció."
(Leadbeater)
Februári alosztályi összejövetelünkön ezekről a témákról beszélgettünk.

 

Képek

 2008. Február 21.

Hét SugárIdei második előadásunk során
Kiss Csilla összefoglalóját hallgathattuk meg
A Hét Teremtő Sugárról

"A hét sugár ismerete segítségünkre van mások megértésében, különösen azokéban, akiknek az élettel szembeni magatartásuk, a kívánt dolgok elérésére használt módszereik és végső sorsuk különbözik a sajátunktól.

"Sokféle úton jönnek Énhozzám és Én minden úton eléjük megyek, mert az út, amelyen jönnek minden irányból, az Enyém." (Bhagavad Gîtâ, IV.11.)"
(Geofrey Hodson: A hét emberi vérmérséklet)

2008. Január 31.

auraB. Kovács Zoltán "Az Aura- Az ember energiatestei" című előadásával megkezdődtek a 2008 első félévi előadások Kecskeméten.

A Misztika Teaház megszokott kellemes légkörében érdekes előadást hallhattak az érdeklődők. Külön örömünkre szolgált,
hogy sikerült a hallgatókkal olyannyira egymásra hangolódnunk, hogy egy közös meditációval zárhattuk az összejövetelt.

További előadásainkra szeretettel várunk minden érdeklődőt!

 


 

2007. decemberi alosztályi...
atado

Néhány kép a 2007. decemberi alosztályi összejövetelünkről, amikor két tagtársunk átvette oklevelét. Ezt követően,
Powell: Naprendszer c. könyvének fordítója, alosztályunk tagja tartott összefoglaló, bevezető előadást a témáról. "Az Élet terve" című téma feldolgozása, megbeszélése
("A terv fő vonalai" és "Az emberiség fejlődési terve a Földláncon" alcímmel) még több összejövetelünkön folytatódik.

Képek

 

 


 

2007. szeptember 27.
kkemetea.jpgNyilvános előadás Kecskeméten  

Alosztályunk elkezdte előadássorozatát a teozófia alapkérdéseiről és a
létezés nagy törvényeiről Kecskeméten a Misztika Teaházban. Egy finom, meleg
tea mellett az előadás közös eszmecserévé, jó hangulatú beszélgetéssé
alakult. Folytatása következik...

 

 

 

 

 

 


 

2007. augusztus 25-26. vegafeszt

Vegetáriánus Fesztivál 

Hagyományosan minden évben részt veszünk a Vegetáriánus Fesztiválon, ahol a társulat által kiadott könyveinkkel vagyunk jelen. Jó alkalom ez arra, hogy a könyvek kapcsán teozófiáról beszélgessünk az érdeklődőkkel, akik közül sokan életük éppen aktuális kérdéseire keresik a választ.

 

Képek

 

 


 

2007.  augusztus 10-11.

Jurta-túra, Borsodnádasd

jurtatura.jpg

Kivételes élmény volt ez a közös együttlét. Egy teozófus társunk meghívására mentünk  Borsodnádasdra - csillagnézőbe - amit végül elmosott a vihar. Átestünk "kisebb beavatásokon": aludtunk erdőben (ki jurta-sátorban, ki a szabad ég alatt), ahol erdei állatok vonultak éjjel a patakhoz inni, gyönyörködtünk az égen végigfutó villámokban, tüzet gyújtottunk vizes fával (ami nem is olyan egyszerű), aztán másnap a 3-4 cm-es felázott talajon csúszva-elakadva lekormányoztuk az autót a faluba (mindenki meglepetésére). Felemelő volt az útba ejtett tari buddhista sztupánál megállni, de ugyanilyen katartikus élményt jelentett másnap a látogatás a bélapátfalvai templomban.

Azoknak, akik igazi, háborítatlan természeti környezetre vágynak, jó szívvel ajánljuk a jurta-tábor Borsodnádasdon.

Képek a kirándulásról

 


 

2007. július 7.

100 éves a Magyar Teozófiai Társulat 100 éves

Centenáriumi ünnepség

"Az egységet nem lehet erőltetve elérni. Az egyetlen, amit tennünk kell az, hogy hagyjuk a tudatot működni, minden belső megosztás nélkül. Az Énnek a szívben létrejövő felfedezése, ami az elme, a szív és a tudat összeolvadása és egyként működése, a szeretet."

(Radha Burnier)

Képek az ünnepségről

 

 

 


 

2007. július 6.

Radha Burnier a Nemzetközi Teozófiai Társulat elnöke látogatása az Alosztálynál

                                                                                              Radha Burnier és Szabari János

"Sok terület létezik, amit érdekes tanulmányozni, de ha azok nem vezetnek a fajok, a hagyományok, a környezet, stb. nehéz feltételeitől való megszabaduláshoz, nem teozófikusak. A Teozófiai Társulat alapvető munkája a világ szellemi megújítása az egyének megújulása által."

(Radha Burnier)

Képek a látogatásról

 

 


 

2007. május 20.

Pálos-túra, Pilisszentlélek

                                                                                                                    sziddharthapalostura.jpeg

Kirándulás a pilisszentléleki pálos kolostor romjaihoz és környékén.

"Anyánk, a természet mélységes hatalma, élete és ereje hasson át mindent! Érezze mindenki mindenkor e vidék hatalmas uralkodó erejét, tisztító, erősítő és felemelő hatását!"

(Invokáció)

 

Képek a kirándulásról

 

 

 


 

2007. március 16.  
A Sziddhártha Alosztály hivatalos megalakulása, oklevélátadás

                                   megalakulás

"Minden vallás, minden tudomány, valamennyi bölcselet és minden művészet működésünk színtere, ahol megtalálhatjuk  az igazságot. De keresnünk kell ezt az igazságot, hogy átadva azt, megteremthessük az emberiség összetartozását, ezt a magasrendű, mindent elbíró tények tényét minden ember tudatában."     

  (C. Jinarajadasa)

 

Képek az oklevélátadásról

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ^ vissza.

                            8tbt.jpg

 

 


  
Teozófiai TársulatAz embléma szimbólumainak leírása.