sziddhartha
                           .: Filmajánló :.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


InterStat.hu


Híd föld és ég között
(filmajánlat)

A Nagy CsendMajdnem három órás Philip Gröning német alkotó dokumentumfilmje, "A nagy csend" - de aki ott volt az Urániában, egytől-egyig pisszenés nélkül nézte végig. Egy idő után úgy éreztem, mintha ott élnék a szerzetesek között, Grenoble-tól nem messze, a Nagy Karthauzi Kolostorban. A film után pedig jó ideig kísért a hatás, amit a látottak emelkedett szellemisége sugárzott. Éles kontrasztként csapott meg az utcai világ nyersesége, amint kiléptem a moziból.
Téltől télig végeláthatatlanul váltják egymást az évszakok, hömpölyög az idő. A természet - a megnyilvánult Isten - szépsége és az évszakok rendje fogja körbe - és egyben keretbe - a régi kolostort és magát az áradó film-folyamot. Csak néha repül át az égen egy-egy csillogó repülő, halad el egy gépkocsi a távoli szerpentinen, kontrasztként, modern korunkra emlékeztetve. Gyönyörű felvételek készültek a tájról, különösen a nagy, vihar előtti szélben mozgó ágak, levelek, a zöld szín váltakozó, vibráló kavalkádja lenyűgöző. Itt élnek mind, a fiatal, barna bőrű újonc és az ágyból mozdulni sem tudó öreg, fogatlan szerzetes. Az élet körforgása: a ma öreg barát, akinek gerince már hétrét hajlott, valószínűleg szintén fiatalon került ide, mint a rendbe éppen most felvételét kérő jelölt. A fiatal még fát fűrészel, hasít és cipeli fel egyenes derékkal a szobákba, az öreg már "csak" imádkozik.
És mindenki szolgál - egymást, embertársait és az Örökkévalót.
Lélegzetelállítóan gyönyörű környezetben határtalanul nagy egyszerűség és évszázadok óta tartott - őrzött - rituálék, szokások. Talán huszonegy szerzetes mindennapi életét, tevékenységeit látjuk élet-közelből a filmben.
Látjuk, hogyan készül az ételük, hogyan szedik össze a szennyest, nyújtják be a kis ablakon az ételt, és hogyan nyiratkoznak, hogyan javítják meg maguk a cipőjüket - mindez beszéd nélkül - a filmen csak a természetes zajok-zörejek hallatszanak. Látjuk, hogyan imádkoznak kis szobájukban elvonulva, elmélyülten. Egyedül a templomi imák, énekek, felolvasások hangosak. A közösségi élet a refektóriumban zajlik: vasár- és ünnepnapokon együtt ebédelnek. Misztikus a sötétség a templomban, csak a mécs világít és néhány szerzetes előtt a régi szövegeket megvilágító aprócska lámpa. A templom közepén ott lóg a harangkötél, rá-rácsimpaszkodik valamelyikük, és önfeledten húzza meg újra és újra a harangot. Bimm-bamm, bimm-bamm, zeng a hegyek gerincén is túl.  Híd föld és ég között.
És mindannyian végtelenül szelídek és fegyelmezettek, hallatlan önuralom, önfegyelem tükröződik arcukon. Van pár mélyen emberi, gyönyörű jelenet a filmben: egy öreg, derékig meztelen szerzetes ráncos, aszott vállait, meggörbült hátát kenegeti nagy-nagy gyengédséggel egy fiatalabb. Igazán emberi, amikor a szerzetesek téli kirándulásuk során lecsúsznak fehér csuhájukban a hegyről, mély nyomot hagyva a kristálytiszta hóban. És követik őket mások, bukdácsolva, belehemperegve a csodás fehérségbe. Önfeledt öröm sugárzik belőlük.
Viszonyuk az állatokkal is természetes, közeli. A szerzetesek mindenese, aki maga is szigorú szolgálatban éli mindennapjait, hangos "ciciciccc-cel" hívogatja tálhoz a kolostor jól megtermett macskáit. És a kolostor külső kerengőjébe betévedő tehéncsordát sem hajkurássza senki, az állatok, amilyen békésen jöttek, úgy távoznak is.
Mindez a külső világ: cselekvések, rituálék, életmód. Az emberben zajló belső folyamatokat lehetetlen képi eszközökkel megjeleníteni, csak megpróbálni lehet, kísérletet tenni rá. Néhány többször ismétlődő bibliai idézet igazít el. Aki a Legfelsőbbet, az Örökkévalót szolgálja, annak minden anyagi kolonctól, kötöttségtől meg kell szabadulnia. Talán a legszebb az agg, vak szerzetes hitvallása a halálról. Mert mi is a halál? Nem bánat és kín, hanem végtelen öröm, beleolvadás az Egy-be.
Ajánlom a filmet mindazoknak, akiknek Egy a célja.                                       

(N.A.)

A Nagy Csend_2  A Nagy Csend_3

 

 

Üzenet a szerkesztőnek   
Teozófiai Társulat Az embléma szimbólumainak leírása.