sziddhartha
                                   .: Heti üzenet archívum :.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


"Ő ösztönöz a sikerben és balsikerben egyaránt. Mindenütt és mindenben Ő villan fel, hívogat, hogy szeressük, majd elrejtőzik, hogy megtanuljunk egyedül megállni. Ha már felismerjük mindenben: ez az igazi bölcsesség. Ha már szeretjük mindenben: ez az igazi vágy. Őt szolgálni mindenben: ez az igazi cselekvés." 
(Részlet: Annie Besant: Ezoterikus kereszténység c. kiadás előtti könyvünkből)

hr

 

"Segíts szükségben lévő testvérednek, és a kiegyenlítés soha nem tévedő, szüntelenül működő törvénye értelmében neked is segíteni fognak." (S.Mester)
"Feledd az Ént a másokért való munkában, és a feladat könnyűvé és széppé válik számodra." (K.H. Mester)

 

hr

 

"Barátaim és társaim, a bennünket összekötő szeretet nevében kérlek benneteket: Legyetek számtalan egymást keresztező ösvénnyé a sivatagban, amin oroszlánok, nyulak, farkasok és bárányok járnak. És emlékezzetek: nem adni tanítalak benneteket, de elfogadni, nem lemondásra, hanem kiteljesedésre, nem beleegyezésre, inkább megértésre, mosollyal ajkatok körül. Nem csendet oktatok nektek, hanem egy hangtalan dalt. Nagyobb önvalótokat oktatom, mely minden embert magába foglal."
(K.Gibran: A Próféta kertje)

 

hr

 

"Nem volt csupán értelmetlen frázis a Tathagata ama mondása, hogy 'aki legyőzi Énjét, nagyobb, mint az, aki ezreken győz csatában'.  Nincs még egy ehhez fogható nehéz küzdelem. Ha ez nem így volna, az adeptusság olcsó szerzemény lenne."
(K.H. Mester)

 

hr

 

"Mert mi más a halál, mint hogy mezítelenül álltok a szélben és elolvadtok a napon? És amikor megszűnik a lélegzet, mi más az, mint hogy megszabadul nyugtalan hullámzásától, hogy felemelkedhessék és kiterjeszkedhessék, és minden tehertől mentesen Istent kereshesse?" (Gibran)

 

hr

 

"Légy tehát óvatos, te, aki csak most fordulsz az okkultizmus élete felé. Most tanuld meg, hogy nincs orvosság a vágy ellen, nincs orvosság a jutalom szeretete ellen, nincs orvosság a sóvárgás nyomorúsága ellen - hacsak a tekintet és a hallás nem irányul arra, ami láthatatlan és hangtalan. Kezdd el már most ennek a gyakorlását, és ezernyi kígyót tartasz távol ösvényedtől. Élj az örökkévalóban." (Karma, leírta: Mabel Collins)

 

hr

 

"Csupán az tarthat igényt titkaink ismeretére, akinek szívében ott az emberiség iránti szeretet, aki teljesen föl tudja fogni az újjáteremtő, gyakorlati testvériség eszméjét."
(Morya Mester)

 

hr

 

"Tudni: csak keletnek kell nyitni egy ablakot, hogy soha ne legyetek egyedül, és mindazok, kiket csínytevőnek, tolvajnak és hazugnak neveztek, szükséget szenvedő testvéreitek,
és hogy esetleg magatok is ugyanazok vagytok
egy nekünk láthatatlan város szent lakóinak szemében."
(K.Gibran: A próféta kertje - A létezésről)

 

hr

 

"A testvériség érzékfölötti tény, s egyben út is a Legmagasabbhoz." (Martinovich Ernő: Egyéniség és testvériség)
Ezzel az idézettel köszönti az 1 éve alakult Forrás Alosztályt,
testvér-alosztályunkat a Sziddhartha Alosztály.

 

hr

 

"A jelen a múlt gyermeke; a jövő a jelen szülötte. És mégis, óh jelen pillanat! Nem tudod-e, hogy sem szülőd nincs, sem gyermeked nem lehet: hogy örökké csak önmagad szülötte vagy? Mielőtt elkezdenéd kimondani: 'Én vagyok az elmúlt pillanat utóda, a múlt gyermeke' - te lettél maga a múlt. Mielőtt kiejtenéd az utolsó szótagot, íme! Már nem te vagy a jelen, hanem valójában a jövő lett a jelen. Így a múlt, jelen és a jövő, az Örökké-élő Hármasság az Egyben
- az Abszolut mahamaja-ja VAN."
(H.P.B. Az ezoterikus filozófia alapjai)

 

hr

 

"Az okkultizmusban tett első lépés a tanítványt eljuttatja a tudás fájához. Le kell szakítania, meg kell ennie gyümölcsét - választania kell. Tudatlanságból többé nem ingadozhat; folytatja útját vagy a jó, vagy a rossz ösvényén. És akár csak egyetlen határozott és tudatos lépés akár az egyik, akár a másik ösvényen hatalmas
karmikus következményekkel jár."
(Karma)

 

hr

 

" A törekvőnek teljesen meg kell feledkeznie saját magáról; aki ezt meg tudja tenni, az előtt soraink hamarosan megnyílnak. "
(K.H.)

 

hr

 

" Miért lennénk önzők? Ha vannak megtanulni való dolgok, látni való dolgok, olyanok, amiket jó tudni az ember fejlődése szempontjából, miért ne adnánk meg másoknak ugyanazt a lehetőséget,
mint magunknak?"
(Morya)

 

hr

 

"Azt mondják, hogy az okkultizmusra fordított csekély figyelem máris nagy karmikus következményekkel jár. Ez azért van így, mert lehetetlen az okkultizmusnak csak némi figyelmet is szentelni anélkül, hogy az ember ne választana határozottan a hétköznapi értelemben vett jó és rossz között."
(Karma)

 

hr

 

" Gondold meg, hogy a világ bűne és szégyene a te bűnöd és szégyened, mert része vagy a világnak;
karmád elválaszthatatlanul egybeforrott a nagy Karmával. "
(Világosság az Ösvényen)

 

hr

 

" Másokról igazat kell gondonod; ne higgy róluk olyasmit, amit nem tudsz. ... Légy igaz beszédedben is - hűségre törekvő, túlzás nélküli. Sohase tulajdoníts másnak indító okokat! Csak Mestere ismeri a gondolatait, s lehet, hogy olyan okokból cselekszik,
amelyek egyáltalán eszedbe sem jutottak. "
(Krishnamurti: A Mester lábainál)

 

hr

 

"A világ szépsége egyszersmind a lelkeknek, embertársainknak szépsége. Mindazokban és azokon át, akiket szeretünk, látunk valamit az Ő szépségéből. A gyermeket az Ő szépségéért szeretjük, barátunk Ő érte oly drága nekünk... Ó, három­szorosan boldog az, aki a szeretett lényben az Egyetlen Szeretőt látja, mert akkor elérte célját, a keresés véget ért. A szépség az öröm alakjában mindenkinek osztályrésze ugyan, egye­seknek azonban az a sors jutott, hogy mialatt, mint lelkek szeretik egymást, kölcsönösen fölismerik,
hogy Istenek."
(Jinarajadasa: Amit mi tanítani fogunk)

 

hr

 

" Mindenek előtt a kedvesség az, amire a leginkább szüksége van a világnak. Hagyjuk magunkat kedvesnek lenni mindenkihez; a növényekhez, az állatokhoz, családunkhoz és barátainkhoz, embertársainkhoz. A nagy Tanítók, mint Buddha, Krisztus mind a kedvesség példái. Sok dolog hasznos, szükséges, de mindenekfelett az egyéni kedvesség egyetemes gyakorlása a legszükségesebb. " (Rukmini Devi Arundale)

hr

 

" Ha a dolgok mélyére ásunk, az Igazság Szépséggé változik, a Szépség Igazsággá lényegül át, és ez egyben bölcsesség is. A vallás, a tudomány, de önmagunk lényegének felületes ismerete az Ember nagy ellensége. A teozófia az elmélyülést szolgálja, és mit se számít, hogy milyen területen tesszük ezt. A mélyben ott rejlik a bölcsesség." (P.Krishna: A teozófia és a tudomány szelleme)

 

hr

 

"Nem vagyunk tudói az igazságnak. Ismeretlen számunkra, de kellő alázattal kutathatjuk, és összevethetjük észleléseinket, hogy ez által felfedezzük az igazságot a magunk számára. A teozófia a bölcsesség keresése, és a bölcsesség egyet jelent a dolgok mélyebb lényegének meglátásával." (P.Krishna: A teozófia és a tudomány szelleme)

 

hr

 

"Hallani a Csend Hangját azt jelenti: megérteni, hogy az egyetlen igaz irányítás csak belülről jöhet; - belépni a Tanulás Csarnokába azt jelenti: elérni azt az állapotot, amelyben a tanulás lehetővé válik. Akkor majd sok lesz ott a számodra írott és lángoló betűkkel írt, könnyen olvasható szó. Mert mihelyt a tanítvány kész, a Mester is készen áll." (Világosság az ösvényen)

 

hr

 

"Aki részrehajlás nélkül szemléli szeretteit, barátait és ellenségeit, a különöst, a közömböst, az idegent és a rokont,
becsületest és becstelent, az messze kimagaslik."
(Bhagavad Gitá VI. párbeszéd 8.)

 

hr

 

"Minden tárgyi áldozatnál többet ér azonban a bölcsesség áldozata, óh Parantapa; minden tett, óh Pártha, a maga teljességében a bölcsességben éri el tetőpontját. Szerezd meg azt tanítványsággal, kutatással és szolgálat által.
A bölcsek, akik látják a lényeget, oktatni fognak a bölcsességben."
(Bhagavad Gitá, Negyedik párbeszéd 33-34.)

 

hr

 

"Hogyan találhatom meg az utam az én-től a Felsőbb Én-hez? Felejtsd el az én-t! Összpontosíts helyette másokra. Ne azzal töltsd az időt, hogy azon aggódsz, hogyan érintenek téged a dolgok, vagy hogyan tudnád elérni a Felsőbb Én-t, hanem inkább összpontosíts arra, hogy segítő módon mit tudsz tenni másokért!
És ha ez sikerült, meg fogod találni az utad."
(John Algeo)

 

hr

 

"Fájdalomban és örömben megtartja egyensúlyát, bízik önmagában, egyenlő előtte a föld röge, a kőszikla és az arany, egyformán bánik azzal, akit szeret, s akit nem szeret, állhatatos, dicsérettel és bírálattal szemben egyformán viselkedik. Ugyanaz megbecsültetésben és gyalázatban, ugyanolyan barátjához, mint ellenségéhez...
- az ilyenről mondják, hogy a gunákon felülemelkedett."
(Bhagavad Gitá, 14. párbeszéd 24-25.)

 

hr

 

"Az az ember, aki sarat dobál másokra, nem másokat sároz be; épp ellenkezőleg, a sár visszaszáll, és a sárdobáló ruháját mocskolja be. Az erényes nem sérülhet meg a gonoszságtól, a gonosz önmaga ellen cselekszik: a gonoszság visszaszáll a gonosz-tevőre." 
(Annie Besant: A Nemes Nyolcrétű Ösvény)

 
 " Buddhát egyszer valaki sértő és igaztalan szavakkal szidalmazta. A Legáldottabb türelmesen hallgatott, amíg az illető be nem fejezte mindazt a sértegetést, amit rázúdított, majd szelíden így válaszolt:
    Fiam! Ha valaki ajándékot ad, tekintet nélkül az udvariasság szabályaira, azt szoktuk válaszolni: 'Tartsd meg magadnak. Tartsd meg az ajándékodat.' Fiam! Nem fogadhatom el a sértegetéseidet. Tartsd meg és őrizd meg őket magadnak.
    A gonosz, aki megtámad egy erényest, olyan, mint az az ember, aki felnéz a magas egekbe, és köp rá. Az égbolt ezáltal nem szennyeződik be, a köpés azonban visszahull arra, aki kiköpött, és azon ejt foltot. Az az ember, aki sarat dobál másokra, nem másokat sároz be; épp ellenkezőleg, a sár visszaszáll, és a sárdobáló ruháját mocskolja be.
    Az erényes nem sérülhet meg a gonoszságtól, a gonosz önmaga ellen cselekszik: a gonoszság visszaszáll a gonosz-tevőre."

(Annie Besant: A Nemes Nyolcrétű Ösvény)

 

hr

 

"A személytelen áldozat tiszta örömét kevesen ismerik. De akiben egyszer felszínre tört, az csodatevő forrásként vonzza magához az embereket. ... Teremtsd meg magad körül az öröm légkörét,
amelyből mindenki újjászületik." 
(Szepes Mária: Az öröm mágiája)

 

hr

 

"Saját jövőd megformálása a saját kezedben van... és minden nap szőheted szövetét. ... Ne félj és ne csüggedj, légy hű az általad homályosan már látott eszményhez."
(K.H.)

 

hr

 

"Ó, Barátaim, én is bolyongtam a völgyben és lakoztam az árnyak között, én is szenvedtem és igazán szerettem. Ezért most szívem egész melegével mondom nektek, hogy a közvetlen, egyetlen ösvény, az egyszerű egyesülés a legjobb. Ha felismertétek ezt az ösvényt és elértétek az egyesülést, akkor az idő minden bonyodalmával együtt eltűnik. Akkor a magatok Mestere, a magatok Istene és Világossága lesztek. Ha ezt igazán megértettétek, minden egyéb másodrendű lesz, tehát feleslegessé válik."
(J.Krishnamurti: Az élet a cél)

 

hr

 

"Sose gondolkozz, ha rálépsz az útra. Csak menj, ne tekints vissza, ne félj az akadályoktól és a tüskéktől. Emlékezz, ha a meredek lejtő túl enyhe, a felvezető út sokkal nehezebb lesz a számodra. Az akadályok nem csak akadályoznak, hanem támogatnak is téged. Emlékezz erre és áldd úgy ezeket a nehézségeket, melyek lépcsőfokok és előrelépések lehetnek számodra."
(Ny.K.Rerich)

 

hr

 

"Orphalese népe, a szépség az élet, amikor az élet fölfedi szent arculatát. - De ti vagytok az élet, és ti vagytok a fátyol is. A szépség az örökkévalóság, amint egy tükörben önmagát szemléli. - De ti vagytok az örökkévalóság, és ti vagytok a tükör is." 
(K.Gibran: A próféta) 

 

hr

 

"Az élet mély, csodálatos és távoli, és bár látomásaitok még a lába ujját sem érhetik fel, mégis közel van... Az élet rejtett és fátylakba öltözött, miként magasabb énetek is elfátyolozott és rejtező." (K.Gibran: A Próféta kertje)

 

hr

 

"Egymásba fonódva élünk egy ősi, időtlen törvény szerint. Éljünk hát kölcsönös jóindulatban! Egymást keressük magányunkban,
és bolyongunk csak, ha nem ülhetünk családi tűzhely mellé. ... barátom, az élet életből él, és minden
a Legmagasztosabb végtelen kegyéből ered."  
(K.Gibran: A Próféta)

 

hr

 

"A hamis tanultságot a bölcs elutasítja, a Jó Törvény pedig a szélbe szórja. ... A szem tana a tömegeké, a szív tana a választottaké. Büszkén mondja az előbbi: "Íme, én tudom", - azok pedig akik alázatosságban arattak, halkan hitet tesznek: "Így hallám azt". (H.P.Blavatsky: A csend hangja)

 

hr

 

"Mély különbség van az együttműködés és a testvériség közt - az első az emberek kölcsönös viszonyának intelligens elismeréséből ered,
az utóbbi egy elképzelés az érzésben,
hogy ugyanaz az élet lakik mindenkiben."
(Beszélgetések az okkultizmus ösvényén, A csend hangja magyarázataiból.)

 

hr

 

"Ha kiküldöd segítő erődet, eredménye kell, hogy legyen, akár láthatod, akár nem. Ha ismered a Törvényt, tudod, hogy ennek így kell lennie." (A Mester lábainál)

 

hr

 

"Valamennyi betegség legnagyobb ellenszere az egység felismerése, és kifejezésre juttatása a szereteten és szolgálaton keresztül."
(Geoffrey Hodson)

 

hr

 

"Én vagyok a fény, mely minden fölött van. Én vagyok a mindenség, és a mindenség tőlem jött ki és hozzám tér vissza.
Hasítsatok fát, én ott vagyok.
Emeljétek meg a követ, ott találtok engem."
(Tamás evangéliuma 77.)

 

hr

 

"És ne legyen a barátságnak más célja, mint a szellem elmélyítése. Mert az olyan szeretet, amely mást is keres, mint saját titkának feltárását, nem szeretet, hanem háló, amelyet kivetettek... Mert a barátságban minden gondolat, minden vágy és minden várakozás szavak nélkül születik és osztatik meg."
(K.Gibran: A próféta, A barátságról)

 

hr

 

"A szerető szem gyakran olyan jó tulajdonságokat lát meg szeretettjében, amit senki más nem tud felfedezni. Ám ezek a tulajdonságok megvannak látensen, mivel Isten szelleme van mindnyájunkban. És a szerető szív komoly hite és erős vonzalma elősegíti, hogy a látens erények megnyilatkoznak. Aki idealizál valakit, hozzájárul, hogy azzá is váljék, amit hisz róla."
(Leadbeater: A Világanya)

 

hr

 

"Pedig az, ami időtlen bennetek, tudja jól, hogy az élet időtelen, és tudja, hogy a tegnap nem más, mint a ma emlékezete, a holnap pedig a ma álma. És hogy ami bennetek él és szemlélődik,
még mindig ama első pillanat határai közt lakozik,
amely a csillagokat szétszórta a térbe. Ugyan melyikőtök nem érzi,
hogy határtalan a képessége a szeretetre?"
(K.Gibran: A Próféta - Az időről)

 

hr

 

"A testvériségnek központi eszménye az, hogy Isten végtelen családját szoros együttműködésbe vonja. Az ilyen együttműködés fő célja, hogy felemelje az emberi fajt."
(G.Hodson)

 

hr

 

"Újra kérlek benneteket, ne vegyétek oly könnyen szátokra Istent, aki mindenünk! Inkább arról essék szó, hogy egymást értitek,
ember az embert, a másik isteni önvalót."
(K.Gibran: A próféta kertje. Istenről)

 

hr

 

"Elmédet helyezd Énbelém, értelmedet egyesítsd Énvelem,
akkor bizonyosan Énvelem lakozol."
(Bhagavad Gitá 12. párbeszéd, 8.)

 

hr

 

Övé a fák susogása, Övé a szélzúgás,
Övé a madárhang, s amit a csalogány trilláz,.
Övé minden mormolás, mit patak csörgedezhet,
Övé a vízesés hangos és hatalmas hangja,
Földrengés riasztó zaját csak Neki hallatja,
Övé tűzhányók gyomrában az a szörnyű lárma.
Neki zenélnek bolygói, világtáncuk járva,

Övé minden világának végtelen sok hangja.
Hangzavar, mely rendszeréből látszólag kiárad,
Benne összhanggá dicsőül, békességbe olvad.
Nincsen külön harmónia és hangzavart keltő,
Ő Egy, Benne minden Egy, és Nála egy e kettő.
(Az Isteni Muzsikus - részlet G.Hodson:
Az angyali seregek c. könyvéből)

 

hr

 

"Haladéktalanul vidd át a gyakorlatba jó szándékaidat, ne hagyd, hogy csak egy is közülük puszta szándék maradjon - és eközben ne várj semmi jutalmat, de még elismerést sem a jónak, amit teszel. A jutalom és elismerés benned van, és elválaszthatatlan tőled,
mivel egyedül csak Belső Éned tudja azokat
igazi fokukon és értékükön méltányolni.
(Kuthumi Mester)

 

hr

 

"Aki részesülni óhajt az egyetemes elme bölcsességében, csak az emberiség összességén át érheti el azt, tekintet nélkül fajra, bőrszínre, vallásra vagy társadalmi állásra. Nem az önzés, még annak legtörvényesebb és legnemesebb felfogásában sem, hanem az altruizmus az, amely az egyedet arra tudja késztetni, hogy kis énjével az egyetemes Én-be merüljön."
(Gyakorlati okkultizmus)

 

hr

 

"Keveset adtok, ha csak a tulajdonotokból adtok. Csak ha önmagatokból adtok, akkor adtok igazán. .
Mert valójában az élet ad az életnek - ti pedig, akik azt gondoljátok,
hogy adtok, csupán csak tanúk vagytok." 
(Kahlil Gibran: A próféta)

 

hr

 

"Ha hív a szeretet, kövessétek őt, bár útjai kemények és meredekek. ... Mert miként a szeretet megkoronáz, úgy keresztre is feszít titeket. ... Mint a búzakévét, összegyűjt magának. Kicsépel, hogy mezítelenek legyetek. Megszitál, hogy megszabadítson a pelyvától. Addig őröl, amíg fehérek nem lesztek." (Kahlil Gibran: A próféta)

 

hr

 

"A szeretet mindig visszhangot hív a másikból, mert az emberi lélek semmire sem éhezik jobban, mint arra,
hogy ezzel az eledellel megetessék."
(Szepes Mária: Az áldozat mágiája)

 

hr

 

" Minden ember önmaga kizárólagos törvényhozója - ő oszt ki magának dicsőséget vagy bánatot, ő dönt élete, jutalma és büntetése felől." (Világosság az Ösvényen)

 

hr

 

"Tartozunk pedig mi, az erősek, hogy az erőtlenek erőtlenségeit hordozzuk, és ne magunknak kedveskedjünk."
(Rómab.XV.1.)

 

hr

 

"A bölcsek, akik tudják, hogy minden lényben a Legmagasabb lakozik, szeretetükbe fogadnak minden teremtményt, kivétel nélkül."
(Vishnu Purana I. XIX.9.)

 

hr

 

"A könyörület nem képesség. A Törvények Törvénye az - örök harmónia...; partnélküli, egyetemes lényeg, az örök igaz fénye, a dolgok rendje, az örök szeretet törvénye.
Minél inkább egyesülsz vele, lényedet beolvasztva lényébe
...annál inkább leszel te magad a tökéletes könyörületesség."
(H.P.B.: A Csend hangja)

 

hr

 

"Az élet öregebb, mint minden, ami él; a szépség már szárnyallt, mielőtt a szép fogalma megszületett volna a Földön, és az igaz igazság volt már kimondása előtt is. ... Még mikor levertek és csüggedtek vagyunk is, az élet bennünk örvendezik. Gyakran sivárnak nevezzük az életet, de csak ha magunk is szomorúak és keserűek vagyunk; és gyakran tartjuk hasztalannak és üresnek, de csak akkor, ha lelkünk vígasztalan helyeken időz és szívünk elbizakodottsággal teli. ... Az élet mély, csodálatos és távoli, és bár látomásaitok még a lába ujját sem érhetik el, mégis közel van, és ha csak lélegzetetek fuvallata is eléri szívét, ha csak árnyékotok árnya is súrolja orcáját, leghalkabb kívánságotok visszhangja is tavasszá, s ősszé válik kebelén.
Az élet rejtett és fátylakba öltözött, miként magasabb énetek is elfátyolozott és rejtett."
(K.Gibran: A próféta kertje)

 

hr

 

"Jól vigyázz, hogy ne próbáld rákényszeríteni másokra a saját életed mértékeit és meggyőződéseit. Segíts, hogy elérjék a saját mértékeiket és eljussanak a saját meggyőződéseikhez, akármilyenek is azok, ha nemesebb életre ösztönzik őket." (K.H.)

 

hr

 

"Teremtményeket adtál nekem, Uram, hogy azokon, mint lépcsőkön eljussak hozzád. Adj ezért erőt, hogy a látott tárgyak szépségén felemelkedjek házad szépségének szemlélésére."
(II. Rákóczi Ferenc fohászaiból)

hr

 

" Aki engem lát mindenben és mindent Énbennem lát, azt Én soha el nem hagyom, s ő sem hagy el Engem soha.
Aki az egységet már elérte, és Engem imád, a minden létezőben lakozót, az ilyen jógi Énbennem él, akármilyen is az életmódja.
Aki mindenben csak az ÉN képmását látja, s mindenben egyenlőséget lát, akár kellemes, akár fájdalmas, az ilyet tökéletes jóginak tekintik. "
( Bhagavad Gíta VI. 30-32. )

 

hr

 

" Minden tárgyi áldozatnál többet ér azonban a bölcsesség áldozata; minden tett a maga teljességében a bölcsességben éri el tetőpontját. Szerezd meg azt tanítványsággal, kutatással és szolgálat által.
A bölcsek, akik látják a dolgok lényegét,
oktatni fognak a bölcsességben. "
( Bhagavad Gíta IV. 33-34. )

 

hr

 

" Ó szeretet, ó, tiszta, mély szeretet, légy itt, légy most, légy minden; világok feloldódnak kristálytiszta, végtelen ragyogásodban, törékeny, élő, lángoló levelek fényesebben ragyognak fényedben, mint a csillagok. Hadd legyek szolgád, leheleted, gyökered." (Rúmi)

 

hr

 

"Sokféle úton jönnek Énhozzám, Pártha, s Én minden úton eléjük megyek, mert az ösvény, amelyen jönnek,
óh Pártha, minden irányból, az Enyém."
(Bhagavad Gitá, Az isteni ének, IV. párbeszéd 11.)

 

hr

 

" Úgy gondolkodjatok, mintha minden gondolatotokat lángbetűkkel írnák fel az azúrkék égre, hogy mindenki láthassa azokat. És ez valóban így is van. - Úgy beszéljetek, mintha az egész világ egyetlen fül volna, amely azt hallgatja, hogy mit mondotok. És ez valóban így is van. - Úgy cselekedjetek, mintha minden cselekedetetek a saját fejetekre szállna vissza. És ez valóban így is van. "
(Mikhail Naimy)

 

hr

 

"Uram, tégy békéd eszközévé. Ahol gyűlölet van ... engedd, hogy szeretetet vessek, ahol sértés van ... megbocsátást,
ahol egyenetlenség ... egységet..."
(Részlet Szent Ferenc imájából)

 

hr

 

"Húsvét a szellem feltámadásának ünnepe az anyag sírjából. ... A Nagyhét keresztje, a kereszt felvétele, a nagyság önfeláldozása: feláldozni, legyőzni alsó természetünket a felsőért. ...
Mint szimbólum sok ezer évre tekint vissza és nagyban a Naprendszer Istenségének, kicsiben pedig töredékének, az embernek, illetve az akaratát felismerő bölcsnek,
a beavatottnak anyagba szállását, aléltságát,
megfeszítését és halála utáni győzelmes feltámadását jelképezi."
(Leadbeater: Az ünnepek rejtett oldala)

 

hr

 

"Légy türelmes, jelölt, mint aki nem fél a kudarctól, s nem udvarol a sikernek. Lelked tekintetét szegezd a csillagra, amelynek sugara vagy, a lángoló csillagra, amely az öröklét sötét mélységeiben,
az ismeretlen végtelen térein ragyog."
(H.P.Blavatsky: A Csend hangja)

 

hr

 

"Lelketek erődjéből űzzétek el ellenségeiteket - a nagyravágyást, a haragot, a gyűlölséget, a vágynak még az árnyékát is..."
(H.P.B.: A Csend hangja)

 

hr

 

"Mindig fordítsd el tekinteted felebarátod tökéletlenségeiről, és összpontosítsd figyelmedet inkább a saját hibáidra, hogy kijavítsd azokat és bölcsebb légy."
(Kuthumi Mester)

 

hr

 

"Barátom, óvakodj a gőgtől és önzéstől; e két legveszedelmesebb csapdától annak lábán, aki a tudás és spiritualitás
hágóit meg akarja mászni."
Kuthumi Mester

 

hr

 

"Amint az előbb is mondottam - egy teozófusnak nem szabad szidnia testvérét, akár bent van a társulatban, akár nincs; nem szabad gyaláznia tetteit, sem vádaskodnia ellene, ha nem akarja maga elveszteni a jogot, hogy teozófusnak tekintsék."
A MAHA CHOHAN

 

hr

 

"Éhezem és szomjazom. Ínségben vagyok. Várakozom.
De már nem vagyok hajlandó befogadni mást,
csak a legmagasabbat."
( Hamvas Béla )

 

hr

 

" A vallások alapvető tanai a maguk ezoterikus jelentésében azonosaknak fognak bizonyulni, ha
egyszer levetik bilincseiket és megszabadulnak dogmatikus magyarázataik holt súlyától, a
személyes elnevezéseiktől, emberméretű elképzeléseiktől... Az emberek rá fognak jönni arra, hogy Oziris, Krishna,
Buddha, Krisztus - különböző nevei ugyanannak az egy királyi útnak
a végső üdvösség felé."
(Maha Chohan)

 

hr

 

"Ma megteremtheted holnapod esélyeit. A nagy úton az okok, amelyeket minden órában vetünk, megtermik a maguk okozat-termését, mert szigorú igazság kormányozza a világot.
Soha nem tévedő működésének hatalmas sodrásával a jólét vagy a nyomor életét hozza a halandóknak,
minden korábbi gondolatunk és tettünk karmikus szülöttjeként."
(H.P.Blavatsky: A Csend hangja)

 

hr

 

"Az ajtó soha sincs csukva azok előtt, akik igazán közeledni kívánnak az okkult ösvényhez. Aki ezt tenni akarja, az meg kell kapja az alkalmat, hogy megpróbálja."
(Részletek A Csend hangja magyarázataiból)

hr


"Aki mindennapi kötelességét jól végzi, azt nemsokára magasabbakkal fogják megbízni. Mindenki, akire jó és lelkiismeretes munkát lehet bízni, buzgón kerestetik azok által, akik az emberiség sorsát irányítják."
(Részlet a Csend hangja magyarázatából)

 

hr

 

"Ha arra törekszel, hogy az örök mértéket kövesd: ne botránkozz azokon, kik nem erre igyekeznek, hanem törekvéseik ingadozva ágaznak a sokféle véges és változó mérték között.
Ne azt nézd, hogy mijük nincsen, hanem hogy mijük van; mert még a legnyomorultabbnak is van olyan lelki kincse, mely belőled hiányzik. Kifogásolni, fölényeskedni bárki tud; tanulj meg mindenkitől tanulni."
Weöres Sándor

 

hr

 

"Ó, testvéreim, ha átadnátok a világnak ezt az egyetlen üzenetet és felkérnétek az embereket a béke keresésére! ... Ha elkerülhetnétek a háború karmikus adósságát, elvezethetnétek az emberi lelkeket a benső Béke Országába, ahol ... mindenki megtalálja az Isteni Békét önmaga számára."
(G.Hodson: Angyalok és emeberek testvérisége 6. fejezet Béke)

 

hr

 

"Az élet nem bűn, hanem heroikus vállalkozás. Olyan küzdelem és háborúság és gyönyörűséges kaland,
amiben az emberi szellemnek győzelmet kell aratnia,
elsősorban önmaga káosza és sötétsége felett."
Müller Péter

 

hr

 

"Minden dolog körülöttünk az Isten szeretetének emlékkönyve, csak legyen értelmünk azt olvasni."
(Spurgeon)

 

hr

 

"A próbákat fogadd örömmel, mert egyedül ezek adnak önbizalmat. Ha szöget versz a falba, kicsit megrázod, hogy lásd, hogy szilárdan áll-e benne. A próbatételek mindenben alapvetően fontosak, de még inkább szellemi-lelki téren, ahol a siker gyakran megtévesztő, és rövid életű."
Sri Sathya Sai Baba

 

hr

 

"Ha az ember felismeri és érzi lelkében az Istent, akkor felismeri és érzi a világ minden emberével való közösséget is." (Tolsztoj)

 

hr

 

"Az élet igazi célja az, hogy megismerjük a végtelen életet."
(Tolsztoj)

 

hr

 

"Gondolaterődet használd mindennap jó célokra, légy olyan erő, amely a fejlődés irányába működik. Gondolj mindennap valakire, akiről tudod, hogy bánata van, szenved vagy segítségre szorul és áraszd el szerető gondolatokkal."
Alcyone (J. Krishnamurti): A Mester lábainál

 

hr

 

"Nyílik mindenkinek egy út, egy út és utak. A magas lélek járja a magas utat, az alacsony keresi az alacsonyat; köztük a ködös lapályokon, íme a többi sodródik ide-amoda. De nyitnak mindenkinek magas utat és alacsonyat, s választ lelkének mindenki egy utat. "
(John Oxenham)

 

hr

 

"Az élet iskolájának leckéi lassan és félreérthetetlenül megtanítanak arra, hogy önmagunkért nemcsak önmagunknak,
és talán a teremtőnek vagyunk felelősek,
hanem a közösségnek is, amelyben élünk."
Martinovich Ernő

 

hr

 

"Igaz, hogy folyvást munkálkodnunk kell, de szabad és "parancsra kész" lélekkel, készen arra, hogy az Ő leghalkabb suttogását is meghalljuk, Kinek esetleg szüksége van a mi szolgálatunkra valaki gyámoltalan iránt, kit Ő általunk akar segíteni."
A Szív Tana

 

hr

 

"Én, Buddha, ki együtt sírtam minden testvéremmel,
S szívem megtörte egész világ szenvedése:
Kacagva örvendek, mert van mód szabadulni.
- Van szabadulás, van szabadság -
a szomorúság oka bennünk rejlik, nem pedig az univerzumban; tudatlanságunkban, nem pedig a dolgok természetében; vakságunkban, s nem pedig az életben."
(A.Besant)

hr


"Tegnap okos voltam,
ezért meg akartam változtatni a világot.
Ma bölcs vagyok,
ezért meg akarom változtatni önmagam."
Sri Chinmoy

hr

 

"Válasszuk meg utunkat a saját tudásunknak és lelkiismeretünknek megfelelően és hagyjuk, hogy mások is sajátjukat válasszák."
Annie Besant

hr

"Nem szabad tétlenül ülni, várni és meg sem kísérelni az előrehaladást csupán azért, mert nem érezzük magunkat tisztának. Törekedjen mindenki és dolgozzon igaz komolysággal, de a helyes módon dolgozzon és az első lépés ebben az irányban a szív megtisztítása."

(H.P.Blavatsky: Gyakorlati okkultizmus)

 

 

"Szűk az a látókör, amely önmagára korlátozódik, és mindent a saját érdeke szerint mérlegel. Amíg a lélek ilyen ön-korlátozó, addig lehetetlen bármilyen magas eszményt felfognia vagy az élet bármely magasabb tudatszintjét megközelítenie."
(H.P.Blavatsky)

 

 

"Népedet és az emberiséget csak úgy javítod, ha önmagadat javítod." (Weöres S. A közösség-javításról)

 

 

"Ossz szeretetet, bárhová mész: Legfőképpen a saját házadban. ügyelj rá, hogy mindenki jobb érzésekkel és boldogabban távozzék tőled, mint ahogyan jött. Légy Isten jóságának élő kifejeződése; jóság ragyogjon a szemeidben, a mosolyodban, meleg, üdvözlő szavaidban." (Teréz anya)

 

 

"A szorgalom és buzgalom foka, amelyen a tanulmányozó a rejtett életet keresi, rendszerint a próbája annak, hogy mily mértékben jogosult az így elrejtett kincs bírására."

Kuthumi Mester

 

 

"Mikor rózsát tartasz a kezedben, az örömöt az illata adja. Akik közel állnak hozzád, szintén élvezhetik az illatot. Hasonlóképpen, ha az erény és emberszeretet illata hatja át értelmed, elégedettséget és örömöt érzel, és akik körötted vannak, azok is osztoznak békédben és belső harmóniádban."
Sri Sathya Sai Baba

 

 

"Nem szabad semmi módon megcsalnunk magunkat. Némelyik igazság igaz, hogy keserű, de legbölcsebben cselekszünk, ha felismerjük őket és szembenézünk velük. Elképzelt paradicsomban élni csak annyit tesz, mint kizárni az igazi mennyországot."
A Szív Tana

 

 

"Hozd lelked olyan összhangba az egyetemes élettel, mint amilyen harmóniában áll a lélegzés a levegővel."
H.P. Blavatsky

 

"Terebélyes fa hajszál-gyökérből fejlődik, kilenc-emeletes torony kupac földből emelődik, ezer mérföldes utazás egyetlen lépéssel kezdődik." Lao Ce: Tao te King (Az út és Erény könyve)"Mindenek előtt mondom nektek: Oly szívesen látnám, hogy összefogtok egy közös cél érdekében tenni dolgotok, mert csak úgy remélhetitek elérni az egyéni célt is. Barátaim és útitársaim, bátrak legyetek, nem szerények, nagyvonalúak, nem kicsinyesek, és legyetek végórámig, s végórátokig nagyobb önmagatok."

Khalil Gibran: A Próféta Kertje

 

"Nem bántani vagy megalázni felebarátunkat az első kötelességünk feléjük, de ennyi nem elég. Magasabb rendű küldetésünk van - szolgálatukra legyünk amikor szükségük van rá."

Assisi Szent Ferenc

"A szellem erői csak a tökéletesen tisztaszívű embert segítik, ez az ISTENI MÁGIA."

(H.P.Blavatsky)"A természet szeretete, a mindenben benne lakó Isten ismeretéből ered. Akik igazán szeretik a természetet, akár angyalok, akár emberek, megtanulták meglátni

Istent mindenben." (Geoffrey Hodson)

 


 

"A leáradó erőt a megtisztulásnak kell megelőznie. Ha az ember fel akarja szabadítani a természet rejtett erőit és saját lényének benső energiáit, készüljön erre elő, önmaga megtisztításával."

(Geoffrey Hodson)

 "Ha egy embertársadban felfedezel valami tökéletlenséget, ne térj le a tökéletesség útjáról; engedj szabad folyást a szeretetednek, és részesítsd a benned élő tökéletesség erejében az illetőt. Ezzel nagyobb szolgálatot teszel neki, mintsem álmodnád."

Saint Germain"Akik egész életük folyamán belső világosságukat
igyekeznek követni, sohasem lehet azon kapni,
hogy a náluk gyöngébbeket bírálják, vagy éppen elítélik."

Morya Mester

 "Legyetek nagyon gyöngédek a kisgyermekekhez, de még gyöngédebbek mindazokhoz, akik eltévelyednek, mert még keveset ismernek a bölcsességből; és még gyöngédebbek az állatokhoz, hogy ösvényük következő szakaszára a szeretet, nem pedig a gyűlölet kapuján át lépjenek. Ápoljátok a virágokat és a fákat is. Egy a
véretek, egy az eredetetek, egy a célotok mindnyájatoknak. Ismerjétek meg ezt az igazságot és éljétek is."

(Jubileumi)

 "A megvalósításnak és üdvözülésnek annyi útja van, ahányféle a lélek.
Mint ahogyan minden léleknek megvan saját "kereszthalála",
ugyanúgy megvan sajátos útja a "feltámadás" felé is."

C. Jinarájadása

 

  

"Légy mindig készen, hogy segítségedet - ahol szükséges - felajánld, de sohase avatkozz a más dolgába. "

Alcyone (J. Krishnamurti)

 

 


 


"A legnagyobb vigasztalás az életben, gyermekem, és egyúttal a legelső kötelesség az, hogy ne bántsunk senkit és vigyázzunk, hogy se embernek, se állatnak ne okozzunk szenvedést."

Kuthumi Mester

  

"Tökéletes toleranciát kell érezned mindenki iránt, s épp oly őszinte érdeklődést a másvallásúak hite iránt, mint a saját hited iránt. Mert a mások vallása: ösvény,
mely a Legmagasztosabbhoz vezet, akár csak a tiéd, s hogy mindenkinek segíthess, mindenkit meg kell értened."

Alcyone (J. Krishnamurti)

 

 "Kerülj közelebb az élet központjához (ami ugyanaz a világegyetemben és önmagadban) s nem fogsz törődni azzal, hogy vajon erős, gyönge, tanult, vagy esetleg tanulatlan vagy."

Kuthumi Mester

  

"Az ember csak akkor tudja igazán megérteni a tanítást, ha éli is. Ha nem gyakorolja, lepecsételt könyv marad számára, és azt hiszi, nincs gyakorlati haszna és
értéke. De minden becsületes igyekvés, amellyel az ember élni akarja a tanítást, rögtön fényt vet reá."

C. W. Leadbeater

  

"Maradj inkább egyformán közömbös,akár szidásban, akár dicséretben részesülsz azoktól, akik soha meg nem tudhatják, milyen vagy valójában, és akik bármi
által is megingathatatlannak kell lássanak, és tartsd saját Belső Éned jóváhagyását, vagy rosszallását mindig többre, mint a tömegekét."

Morya Mester

  

"Nem szabad megengedni, hogy akár az öröm, akár a bánat eltérítsen kitűzött célunktól."

Világosság az Ösvényen

  

"A jajkiáltásokra nyisd meg lelkedet, amint a lótusz megnyitja szívét, hogy a hajnali napsugárból igyék."

H.P.Blavatsky: A Csend hangja

  

"Mindig fordítsd el tekintetedet felebarátod tökéletlenségeiről és összpontosítsd figyelmedet inkább a saját hibáidra, hogy kijavítsd azokat és bölcsebb légy."

Kuthumi Mester

  

"Ha bárkinek is szüksége van segítségre, próbáljuk meg magunkat az ő helyzetébe képzelni, és akkor megkezdtük a megsegítését, és azt folytatni is tudjuk."

Világosság az Ösvényen

  

"Légy türelmes a világhoz és a körülötted lévőkhöz. Légy türelmes és igaz önmagadhoz.Bármi történik is, tudd meg, hogy szemem rajtad van."

Kuthumi Mester

  

"Együttérzésedet inkább bővítsd, mint szűkítsd; ahelyett, hogy még összébb zsugorítanád vonzódásod körét, inkább próbáld meg azonosítani magad embertársaiddal."

Kuthumi Mester

  

"Először magadon kell segítened, és ha ezt megtetted, hamarosan más segítség is érkezik."

Kuthumi Mester

  

"Add oda magad a világ szolgálatára, mert szereted, s mert kénytelen vagy odaadni magad."

J.Krishnamurti

  

"Az igazság anyagtalan; felszabadulást hoz a szenvedély, a vágy, s a gond alól; minden folttól mentes: szelíd, egyszerű és észszerű. Ezt az igazságot veszem vezetőmül."

Buddha tanítása egy iskolásfiúnak

 

  

"Lassanként, ahogy az újraszületés gondolata belénk ivódik és elvvé lesz, amely szerint élünk, úgy költözik életünkbe a nyugalom és a derű, amelyek az
örökkévaló élet ismeretéből erednek. Mostani életünk egy nap a sok közül és amit ma nem tudtunk megtenni, holnap elkerülhetetlenül elérjük."

Annie Besant

 
"A spiritualitás nem a környezetünkön,
körülményeinken vagy foglalkozásunkon múlik,
hanem sokkal inkább belső magatartásunkon."

Eunice Layton

 

 

"Jó, ha keveset beszélsz, még jobb, ha semmit nem mondasz,
hacsak nem vagy benne egészen bizonyos, hogy az,
amit mondani szeretnél, igaz, barátságos és segítő."

Alcyone (J. Krishnamurti)

 "Amíg az ember ki nem fejlesztette magában a tökéletes
igazságérzetet, inkább tévedjen az irgalom oldalán, semmint, hogy a
legcsekélyebb igazságtalanságot elkövesse"

Kuthumi Mester"Haladéktalanul vidd át a gyakorlatba jó szándékaidat,
ne hagyd, hogy csak egy is közülük puszta szándékmaradjon..."

Kuthumi Mester

 "Az Élet sokkal több, mint amit az ember elképzelni képes. Fejtsétek meg bátran rejtélyeit, és eresszétek be a fényt saját lelketek rejtett zugaiba, megvilágítva
személyiségetek olyan homályba burkolt szegleteit, melyekről ezernyi létezés múltán sincs még tudomásotok."

Collins: A Fehér Lótusz idillje
Teozófiai TársulatAz embléma szimbólumainak leírása.