sziddhartha
.: RÓLUNK :.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tagjaink

 

A SZIDDHÁRTHA ALOSZTÁLY CÉLKITŰZÉSEI

 

  • Összhangban a Teozófiai Társulat általános céljaival - az alosztály céljaként fogalmazzuk meg a törekvést a tagok tudatszintjének emelésére, valamint egymás fejlesztését - a csoport adta lehetőségek kihasználásával - annak érdekében, hogy életszemléletünkkel és gondolkodásmódunkkal hozzájárulhassunk a testvériség eszméjének terjesztéséhez környezetünkben.
  • E cél érdekében megszervezzük az Alosztályba újként belépők számára a teozófia alapeszméinek részletes ismertetését. Rendszeres tanulmányozást, beszélgetéseket tervezünk ajánlott irodalom segítségével. Korszerű technikák, módszerek - mint hangkazetta, CD, DVD, bemutató file-ok, internet - alkalmazását tervezzük. A képzések témaköreit a nagy hagyományokkal rendelkező testvér-társulatok (mint az ausztrál, amerikai, kanadai és új-zélandi) hasonló képzési programjai alapján állítjuk össze. A korszerű információcsere lehetőségeivel hatékony belső kommunikáció kialakítására törekszünk.
  • A teozófia tanulmányozása során az alosztály ezt felvállaló tagjai fokozatosan képessé válnak eleinte belső, majd később nyilvános előadások tartására, a Magyar Teozófiai Társulat méltó színvonalú képviseletére. Ezzel egyidejűleg azok a tagok, akik képesek rá és akarják a teozófiai irodalmat magyar nyelvre fordítani, biztos teozófiai tudást szereznek ahhoz, hogy magas színvonalú fordítások szülessenek.
  • Az alosztály tagjai körében felmerült igény szerint olyan alkalmakat szervezünk, amelyek a csoport összetartozását erősítik, mint a kulturális események, kirándulások spirituális helyekre és közös meditációk.

  • Kiemelkedően fontosnak tartjuk a Társulat 100 éves évfordulójának méltó megünneplését a 2007-es évben. Ehhez minden lehetséges képességünkkel hozzá kívánunk járulni (tolmácsolás, szervezőmunka, anyagok összeállítása).


  • Mindezek mellett továbbra is folytatjuk a Társulatban végzett eddigi egyéni tevékenységeinket, mint a könyvkiadásban - könyvterjesztésben való részvétel, társulati honlap szerkesztése, nyilvános előadások tartása, beszélgetések érdeklődőkkel, teozófiai tárgyú levelezés az érdeklődőkkel.


  • A tanítás és felvilágosítás és példamutatás szelíd eszközeivel inspirálni kívánjuk az érdeklődőket az ősi bölcsesség alapjainak megismerésére, és szándékuk esetén segíteni a Társulathoz és az alosztályhoz való csatlakozásukat.


  • Az erre vállalkozó aktív típusú alosztály-tagokat a lehető legnagyobb mértékben be kívánjuk vonni az alosztályi tevékenység szervezésébe, ezzel felnevelve olyan teozófusokat, akik egyszer képesek lesznek önálló alosztályokat létrehozni és vezetni. Szeretnénk megteremteni annak a bázisát, hogy az alosztályból kinőve idővel újabb alosztályok jöhessenek létre, amelyek a hasonló érdeklődésű teozófusok közösségeivé fognak válni. Távlati célunk a hozzájárulás a Nemzeti Társulat státusza feltételeinek fokozatos újra-megteremtéséhez.

 


 

*

 

 

Nem hódításra indultunk mi el
A végtelenből, - csak találkozásra.
Testvér, a mi testvérségünk
Ezért oly ritka, szép és drága.
Nem hajtottuk a lelkünket igába.
Egymás lelkét prédának sose néztük,
Szemmel nem vertük, szóval nem igéztük.

Maradtunk szabadok a szeretetben.
Maradtunk egyenlők a szeretetben.
Maradtunk testvérek a szeretetben.

Egymás lelkében tiszteltük a törvényt.
S a végzetet, mint napsugár és örvényt.
A törvény betűje ha összevágott:
Ujjongva hirdettük a rokonságot.

S ha egymás lelke tájait bejárva,
Rábukkantunk egy nekünk idegen,
Ismeretlen istenség templomára:
Oltárát virággal szórtuk tele,
És szóltunk csendesen: bár nem enyém,
Szenteltessék meg mégis a neve.

Reményik Sándor:
Az ismeretlen Istenek

 


100 éves a

Magyar

Teozófiai Társulat

1907-2007 

  

 

Teozófiai TársulatAz embléma szimbólumainak leírása.