sziddhartha
.: A SZIDDHÁRTHA ALOSZTÁLY TAGJAI :.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  << vissza

Alosztályunk jelenleg 14 főből áll, néhányan közülünk vállalták, hogy fényképpel, pár mondatban bemutatkoznak az érdeklődőknek. Amennyiben szeretné bármelyik tagunkkal közvetlenül felvenni a kapcsolatot, az alosztályvezető örömmel továbbítja levelét a megfelelő címzettnek.

***

Nagyiday Adrienne
Nagyiday Adrienne
vagyok, 2001 óta a Magyar Teozófiai Társulat tagja, 2006 óta a Sziddhártha Alosztály és 2015-től a Magyar Teozófiai Szolgálat vezetője. Egy komoly életközép-válság után a belső hangra hallgatva jutottam el az ősi bölcsesség tanulmányozásához. Az ezoterikus filozófia, a tudat mibenléte és a dolgok rejtett oldala, a láthatatlan világok működése érdekel. A szolgálati munka során elsősorban a gyógyítás áll közel hozzám. Szívesen írok vagy tartok előadásokat és dolgozom a társulat könyvkiadásával kapcsolatos munkákon.

***

Bablina Mihály
Bablina Mihály vagyok, végzettségem szerint gép- és gázipari technikus. Sokunkhoz hasonlóan az életemben felmerülő problémákra, kérdésekre magam szerettem volna megadni a választ. Ez addig járható útnak bizonyult, amíg olyan mély lelki válságokat kellett megélnem, amihez az én "tudásom" már igen csak kevés volt.
Hosszú keresgélés és nagy vargabetűk megtétele után találtam rá a Teozófiára, amely a legösszetettebb kérdéseimre is megadta a választ.

***

Csorba-Kovács Tünde
Csorba-Kovács Jolán (Tünde) vagyok, 2008 óta a Magyar Teozófia Társulat tagja. A krisztusi korba érve elviselhetetlenné vált számomra a külső világ által felkínált szemléletmód, miszerint vagy egy igazságtalan világ véletlenszerű történéseinek láncolatában élünk, vagy egy rajtunk kívül álló - hol haragvó, hol megbocsátó - Isten belátására vagyunk bízva.
Ekkor talált rám a teozófia.Azóta utamat az igazság keresése, a törvényszerűségek felismerése, és egy egyre erősödő belső hang vezérli. Végzettségem szerint magyartanár vagyok, így a teozófiában is a tanulás-tanítás, fejlődés kérdései és lehetőségei motiválnak.

***

Fazekas József
Fazekas József vagyok, történelem, földrajz, filozófia szakos tanár. A teozófiával, illetve a társulattal egy teozófiai fórumon történő levélváltás után kerültem kapcsolatba. 2002-ben lettem a társulat tagja. A társulatba történő belépésem óta megismertem a teozófiai irodalom egy kis részét. A teozófiai szakirodalom tanulmányozása közben szerzett ismereteim a jelenlegi világnézetem egyik alappillérévé váltak.


***

Nagy Ágnes
Nagy Viktória Ágnes vagyok, Budapesten születtem az 50-es évek elején, tehát az "átkosban", az úgynevezett Ratkó korszakban. Aztán jöttek az iskolák, utánuk a munkahelyek: először programozóként működtem, majd informatikusként. Közben egy rövid ideig a gyógynövény boltomban hódolhattam a hobbymnak. 53 évesen kóstoltam bele a kanadai életbe. Vancouverben talalkoztam a kanadai teozófusok egy csoportjával, a Blavatsky Lodge-val. Gondolom, a sors többek között ezért is vezetett a világ másik végére. 2015-től költöztem haza, és iratkoztam át a Magyar Teozófiai Társulatba. A teozófia olyan ablakot nyitott ki számomra, amin át egy egész más világgal ismerkedhetek. Ezáltal változom folyamatosan, remélem jó irányban.


***

Szabari János
Szabari János (Budapest), olajbányász mérnök-szakértő. A teljes materialista-technokrata világképtől indulva, egy tíz éves kalandos és kanyargós utat bejárva 2000-ben csatlakoztam a Magyar Teozófiai Társulathoz, 2004 óta vagyok az Intézőbizottság tagja, 2016. októbere óta pedig a Társulat elnöke. Korábban a fordításokért, a honlapra kerülő irodalmakért, a könyvkiadásért, terjesztésért és forgalmazásáért voltam felelős, most pedig mindenért, bár ahol lehet, a munkát és a felelősséget is megosztom az Intézőbizottság tagjaival. Fő érdeklődési területem az ősi bölcsesség és a modern tudomány összevetése.

***

Szabari Melinda
Szabari Melindának hívnak, és én büszkélkedhetem azzal - hát igen, még javában az úton járok, messze a büszkeség levetkőzésétől -, hogy 2002-ben, 16 évesen én lehettem a Magyar Teozófiai Társulat mindenkori legfiatalabb tagja. Azt szoktam mondani, hogy a teozófiát a génjeimben örököltem, persze tudom, hogy a társulattal való kapcsolatom hátterében teljesen más áll. Hálás vagyok, mert ez az eszmerendszer segít végtelen empátiával kezelni az embereket és a lehető legnyitottabban szemlélni a világot. Vallom, hogy a teozófiát a mindennapok apró pillanataiban kell megélnünk, ezzel teszünk legtöbbet másokért és magunkért.

***

Szabari Noémi
Szabari Noémi vagyok. Teozófus családba születtem és abban élek a mai napig. A Teozófia fáklyaként vezet végig az utamon. Életem legszebb és legfelelősségteljesebb korszakába léptem, amikor megszületett két gyermekem, s azóta édesapjukkal együtt minden nap gyakoroljuk, hogy hogyan lehetünk magunk is jó teozófus szülők. Emellett egyik életfeladatomnak és felelősségemnek érzem a Magyar Teozófiai Társulat működésének segítését. Szabadidőmet hegymászással, természetjárással és futással töltöm.

***

 


 

 

 

 

Nem hódításra indultunk mi el
A végtelenből, - csak találkozásra.
Testvér, a mi testvérségünk
Ezért oly ritka, szép és drága.
Nem hajtottuk a lelkünket igába.
Egymás lelkét prédának sose néztük,
Szemmel nem vertük, szóval nem igéztük.

Maradtunk szabadok a szeretetben.
Maradtunk egyenlők a szeretetben.
Maradtunk testvérek a szeretetben.

Egymás lelkében tiszteltük a törvényt.
S a végzetet, mint napsugár és örvényt.
A törvény betűje ha összevágott:
Ujjongva hirdettük a rokonságot.

S ha egymás lelke tájait bejárva,
Rábukkantunk egy nekünk idegen,
Ismeretlen istenség templomára:
Oltárát virággal szórtuk tele,
És szóltunk csendesen: bár nem enyém,
Szenteltessék meg mégis a neve.

Reményik Sándor:
Az ismeretlen Istenek

 


100 éves a

Magyar

Teozófiai Társulat

1907-2007 

  

 

Teozófiai TársulatAz embléma szimbólumainak leírása.